Seguiment anual de Dichoropetalum schottii al Mont

El seguiment de la seva única població coneguda a la península ibèrica s’emmarca dins el Programa de conservació de flora vascular amenaçada a l’Alta Garrotxa

Aquest any s’està realitzant una cartografia en detall de la distribució de l’espècie mitjançant un dron

La Dichoropetalum schotti és una planta de la família de les apiàcies catalogada com “en perill crític d’extinció”, i per tant subjecta a mesures específiques de protecció. La particularitat d’aquesta espècie és que només existeix una població a tota la península ibèrica, localitzada a prop del santuari de la Mare de Déu del Mont, fet que la converteix en una espècie prioritària per a la seva conservació.

L’any 2015 el Consorci va redactar un Pla de conservació per a aquesta espècie. Dins aquest pla es van preveure tota una sèrie d’actuacions per conservar la D. schottii, entre les que destaquen actuacions de millora de l’hàbitat, protecció contra el trepig i la predació per herbívors i la realització de seguiments per avaluar el seu estat poblacional.

L’any 2020 es van realitzar diverses actuacions dins el marc del pla de conservació de D. schottii. Es va realitzar un seguiment de la població del Mont, juntament amb un estudi demogràfic. També es va elaborar una cartografia potencial d’acord amb els requeriments ecològics d’aquesta planta per tal de determinar possibles ubicacions per incrementar l’àrea de distribució a nivell local.

El seguiment realitzat durant el 2020 va evidenciar un increment notable en el nombre d’individus detectats, probablement degut a les millors condicions meteorològiques produïdes en comparació al 2019 i a l’eficàcia de les mesures implementades fins al moment.

Aquest 2021 s’han programat diverses actuacions, entre les que destaquen el seguiment anual de l’espècie i actuacions de millora d’hàbitat. Com a novetat enguany s’ha realitzat un vol de dron per aconseguir imatges en alta resolució, que seran molt útils per complementar els resultats obtinguts durant el seguiment i delimitar-los en parcel·les. Aquesta actuació s’ha realitzat en col·laboració amb el Cos d’Agents Rurals, el Servei de Flora de la Generalitat, la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural i Aprèn, Serveis Ambientals.

Els últims resultats obtinguts suggereixen que les actuacions realitzades van en la bona direcció per tal de conservar aquesta espècie. De tota manera, donat que l’única població present a la península es troba en una reduïda àrea del Mont, cal continuar treballant per tal de garantir la presència d’aquesta espècie a l’Alta Garrotxa i contribuir així a la seva conservació a nivell mundial.

Skip to content