Regulacions d’activitats

Circulació motoritzada Sadernes

La Vall de Sant Aniol, al cor de l’Alta Garrotxa és, sens dubte, un dels espais més visitats d’aquest EIN. Els darrers anys hem fet recomptes de l’afluència de visitants durant els períodes de màxima afluència i hem arribat a comptabilitzar més de 33.000 visitants per any.

Tot això ha portat a que des de ja fa uns anys primer per iniciativa dels Ajuntaments de Montagut i Oix i Sales de Llierca i més recentment coordinat des del Consorci de l’Alta Garrotxa, s’hagi vist la necessitat de regular l’accés motoritzat a la zona. Amb aquesta actuació, hem aconseguit reduir les situacions de desordre públic i l’impacte sobre el patrimoni natural i cultural de la zona.

Aquest 2022 la regulació serà efectiva les 24 hores des del 12 de març a l’ 1 de novembre, ambdós inclosos.

Circulació motoritzada Albanyà (Gorgs de la Muga)

El riu de la Muga és també una de les zones més freqüentades de l’Alta Garrotxa (especialment durant la primavera i l’estiu), on es practiquen multitud d’activitats de lleure per part dels usuaris, especialment associades a l’entorn de la xarxa fluvial (bany a les gorgues, trèquing aquàtic, etc.). També, cal destacar que aquest sector és una Reserva Natural Parcial i que compta amb tota una sèrie de valors naturals protegits.

Per aquest motiu, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Albanyà, s’ha decidit restringir l’accés motoritzat a les gorgues durant els mesos de més afluència. Aquesta regulació de l’accés motoritzat és efectiva a l’alçada dels camps del Collell, on s’ha habilitat un aparcament per als usuaris del sector.

Aquest 2022 el tancament de la carretera de Bassegoda serà efectiu del 15 de juny al 15 de setembre.

La mesura es pren amb l’objectiu de reduir la massificació de la zona de les gorgues, així com l’ordenació de l’ús públic a la zona. A més, gràcies  a aquesta regulació es reduirà el risc d’incendi, i es podrà conservar la flora i la fauna de l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa.

Descens
de barrancs

El descens de barrancs està regulat a l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa per la regulació publicada al BOP de Girona número 48, de 9 de març de 2020. Aquesta regulació s’ha dut a terme per tal de garantir la preservació dels valors naturals rupícoles que hi ha en els diferents barrancs de l’Alta Garrotxa.

La regulació estableix que l’activitat la poden realitzar un màxim de 10 persones al dia en cada barranc (50 persones en el cas del trèquing aquàtic a la Muga) i és obligatòria la reserva prèvia amb una antelació mínima de 2 dies laborables.

En el mapa podreu identificar el cursos fluvials de l’espai protegit on es pot realitzar l’activitat. En la resta de cursos fluvials el descens de barrancs o el trèquing aquàtic són activitats NO permeses. Respecteu les instruccions de descens de cada barranc i la ubicació dels ràpels existents. No es poden obrir ràpels nous ni canviar el costat o ubicació dels existents.

Ni la propietat ni les administracions es fan responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la pràctica de l’activitat.

A continuació trobareu el calendari per a poder tramitar la sol·licitud de descens, gestionarem la vostra petició amb la major brevetat possible i rebreu la resolució de la sol·licitud al vostre correu electrònic

Atenció! Estem adequant el sistema de reserves de cara a la pròxima temporada, per tant, actualment no és possible la sol·licitud de cap descens a partir del 1 de gener del 2023. Disculpeu les molèsties.

És obligatòria l’obtenció de certificat digital, idCAT Mòbil o Cl@ve per a poder tramitar la sol·licitud.

Recordeu que per poder fer el descens necessitareu la resolució favorable corresponent i el DNI de la persona sol·licitant. La resolució favorable pel descens de barrancs NO dona dret a aparcament, per evitar tracte diferencial respecte altres activitats.

Informació útil que podreu descarregar:

Calendari d’ocupació

del barrancs de l’Alta Garrotxa​

      Ocupat
      Parcialment ocupat
      Altrament, els barrancs estan lliures per a la pràctica de l'activitat.

Escalada

L’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa ha estat declarat Zona d’Especial Protecció per les Aus en el marc de la Xarxa Natura 2000.

Algunes de les espècies d’avifauna presents a l’espai per les quals s’ha declarat l’Alta Garrotxa com a ZEPA viuen a les cingleres de l’espai. Les espècies més rellevants en aquest sentit són l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), el falcó pelegrí (Falco pelegrinus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo) i el xoriguer (Falco tinnunculus).

En algunes d’aquestes cingleres es practica l’escalada, activitat que pot afectar les aus. És per aquest motiu que s’ha decidit regular la pràctica en base al la regulació publicada al BOP de Girona número 48, de 9 de març de 2020, amb la finalitat de compatibilitzar l’activitat esportiva amb la protecció dels valors naturals de l’espai, en aquest cas les espècies d’aus rupícoles.

En aquest sentit, la regulació classifica els sectors on es pot realitzar l’activitat en 2 tipus, segon la sensibilitat de les aus a la freqüentació:

  • Sectors d’escalada lliure: sensibilitat baixa. Es pot practicar l’escalada tot l’any.
  • Sectors d’escalada condicionada: sensibilitat alta només durant el període reproductiu. Es pot practicar l’escalada durant un període contret de l’any. (veure mapa)

A la resta de l’espai la pràctica de l’escalada no està permesa.

Ni la propietat ni les administracions es fan responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la pràctica de l’activitat.

Us recordem que tots som responsables de preservar els valors naturals de l’espai i respectar la propietat privada.

A continuació us podreu descarregar:

Gràcies per la vostra col·laboració.

Acampada

No es permet l’acampada lliure. Només es permet l’acampada (bivac, tenda, caravana, autocaravana o altres vehicles) en les àrees d’acampada controlada i fins a un màxim de cinc nits consecutives.

En el cas de les acampades infantils juvenils, regulades d’acord amb la normativa sectorial vigent, no s’estableix cap limitació de nits consecutives de permanència. Cal que l’Ajuntament autoritzi expressament la idoneïtat de l’emplaçament tal i com determina el Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa i que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural autoritzi l’activitat.

Complementàriament els municipis de Sales de Llierca, Montagut i Oix i Tortellà tenen unes ordenances que també regulen l’acampada a l’eix central de l’espai natural protegit.

Ajuntament de Sales de Llierca

Ajuntament de Montagut i Oix

Ajuntament de Tortellà

Gràcies per la vostra col·laboració.

Altres regulacions

Està prohibit fer foc a tot l’espai fora dels indrets expressament autoritzats.

Està prohibit abocar deixalles.

Està prohibit banyar-se a la presa del Gomarell, ubicada a la riera de Sant Aniol d’Aguja.