L’Alta Garrotxa

L’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa és un territori de notable extensió (32.865 hectàrees) que, per la seva diversitat i singularitat és, sens dubte, l’espai més important del Prepirineu oriental.

El relleu de la zona és de tipus calcari i presenta una marcada abruptesa, amb un predomini de les valls profundes, voltades de cingleres i parets de roca. Aquest relleu tortuós és el que dóna nom a l’espai: les garrotxes són les “terres aspres i de mala petja”. El paisatge de l’Alta Garrotxa és veritablement espectacular, no ja només per la magnificència del relleu, sinó també per la seva coberta forestal, dominada pels alzinars i les rouredes. 

L’Alta Garrotxa compta, a més, amb un important riquesa pel que fa al patrimoni cultural: jaciments, masies, llogarrets, ermites, places carboneres,… es dispersen per tot el territori i posen de manifest la importància que tingueren en el passat els assentaments humans i les activitats tradicionals, agrícoles i ramaderes d’aquesta zona.

L’espai ha patit, des de mitjans de segle, un procés de despoblament i abandonament del territori causat per les dificultats de supervivència a la muntanya, per la desvalorització del carbó com a recurs energètic i per l’atracció de les indústries localitzades a la vall del Fluvià.

Avui, és un espai on conviuen activitats com el senderisme i el turisme rural, juntament amb el desenvolupament d’altres activitats lligades a l’aprofitament dels recursos naturals per part de la població local.

MEDI NATURAL

La diversitat i la complexitat geomorfològica d’aquest espai natural protegit ha dibuixat un paisatge espectacular i ple de contrastos. Un paisatge abrupte i de difícil accés.

MEDI FÍSIC

L’estructura de l’Alta Garrotxa és, a grans trets, un conjunt de plegaments, falles i encavalcaments de potents nivells calcaris que llisquen per les superfícies de nivells més prims de margues.

CLIMATOLOGIA

El relleu intricat de l’Alta Garrotxa, amb diferents altituds, valls tancades i vessants de diferent orientació suposa l’existència d’una gran diversitat de microclimes. Gel i neu esdevenen entre l’octubre i l’abril 

HIDROLOGIA

La xarxa fluvial de l’Alta Garrotxa comprèn la capçalera de la Muga i els afluents del marge esquerra del curs mig del Fluvià (conques del Llierca i del Borró).

VEGETACIÓ I FLORA

El paisatge de l’Alta Garrotxa el formen la combinació del blanquinós de les roques calcàries amb el verds de les alzines, que creixen als petits relleixos i esquerdes de les cingleres.

FAUNA

L’Alta Garrotxa, donada la relativa varietat d’ambients acull una gran diversitat de fauna. La poca accessibilitat de l’àrea ha fet que preservés algunes espècies animals 

PAISATGE

El paisatge actual de l’Alta Garrotxa és el fruit de la combinació de la complexitat geomorfològica de l’espai amb la presència mil·lenària d’homes i dones que han ocupat i transformat aquestes terres.

HISTÒRIA

La Història dels habitants de l’Alta Garrotxa comença a escriure’s en una cova encinglerada de la Vall del Llierca, la Cova 120, on de 60.000 anys s’hi va refugiar un grup de caçadors – recol·lectors Neandertal

OCUPACIÓ HUMANA

La presència humana a l’Alta Garrotxa es remunta a la Prehistòria, quan ja apareixen els primers assentaments coneguts: la Bauma del Serrat del Pont, la Cova 120, la Cova dels Ermitons…

Ves al contingut