Publicacions

Plànol guia de l'Alta Garrotxa

Plànol Guia de l’Alta Garrotxa

Aquest document de consulta, en format desplegable, ubica al mapa els itineraris i punts d’interès de l’espai natural protegit, proporcionant una breu descripció dels diferents ítems que hi apareixen, identificant altres sectors d’interès a part dels més coneguts.

El plànol millora la informació disponible per al visitant, donant una visió de conjunt i posant en relleu els principals recursos i valors de l’Alta Garrotxa que poden esdevenir un gaudi per al visitant.

Els boscos de l'Alta Garrotxa

Els boscos de l'Alta Garrotxa

El caràcter muntanyós, mediterrani i càrsic de l’Alta Garrotxa genera que predominin els boscos mediterranis, però a la vegada, a les obagues i en els fons de les valls hi creixen masses forestals pròpies d’altres climes. Aquest fet fa que darrera un certa uniformitat s’amaguin boscos d’un gran interès biogeogràfic

Guia d'Orquídies de l'Alta Garrotxa

Guia d'Orquídies de l'Alta Garrotxa

A Europa s’han descrit més de 400 espècies d’orquídies silvestres, una setantena de les quals les trobem a Catalunya. Evidentment, a la comarca de la Garrotxa també en tenim, però el més important és que d’aquestes 70 orquídies, la meitat les podem trobar a la Garrotxa.

Aquesta guia es centra a l’àmbit de l’Alta Garrotxa i descriu 34 de les 40 espècies que s’ha constatat que hi son presents. Cal tenir en compte que aquest és un nombre important d’espècies per un territori relativament petit en relació a Catalunya,

Skip to content