Espais de participació

ADRINOC

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació de la metodologia Leader en el seu àmbit territorial, que compta amb la representació dels principals agents públics i privats del territori.

ADRINOC actua a les comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt Empordà (39 municipis), Osona (6 municipis), el Pla de l’Estany (1 municipi), la Selva (5 municipis) i el Gironès(3 municipis). Aquest extens territori situat a la zona Nord-Oriental de Catalunya comprèn una diversitat àmplia de paisatges que van des de les serralades prelitorals i transversals catalanes (entre elles les Guilleries i el Collsacabra), passant per la zona volcànica de la Garrotxa i la plana empordanesa fins a la serra de l’Albera com a culminació dels Pirineus. El territori té un elevat percentatge d’espais d’interès natural sota protecció i un important índex de terreny muntanyós.

Pel que fa a l’activitat econòmica, aquest àmbit territorial té un teixit industrial tradicional i consolidat, mentre que el major dinamisme es concentra en el sector serveis; s’observa, també,  que les activitats econòmiques es concentren en punts específics del territori d’elevada densitat de població i properes a les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot considerar que la necessitat del territori és la diversificació econòmica per tal de contrarestar l’elevat grau d’especialització de determinades activitats del sector agroalimentari i l’atomització de l’activitat en indrets específics del territori.

Més informació: ADRINOC

Turisme Garrotxa

Turisme Garrotxa és una associació privada sense afany de lucre integrada per representants del sector turístic privat i públic de la Garrotxa.

Treballa per a la millora de la competitivitat dels seus socis i membres oferint serveis d’informació, orientació, assessorament, formació, promoció de l’oferta turística, disseny de productes turístics i suport a la comercialització.

Turisme Garrotxa promou, representa i coordina, de forma participativa, un model de desenvolupament turístic sostenible arrelat al territori, que combina el respecte pel medi ambient amb les necessitats i expectatives de les entitats, empreses i municipis que reben els seus serveis.

Més informació: Turisme Garrotxa

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat sense ànim de lucre de 2n nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca.  La seva missió és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dóna suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes. Vol esdevenir una xarxa àmplia, influent, estructurada i consolidada on les entitats ambientals i els diversos col·lectius vinculats veuen amplificada i reforçada la seva capacitat d’actuació per tendir cap una Catalunya justa, socialment i ambientalment, on el benestar social i la conservació de la natura siguin valors centrals.

Més informació: Xarxa per a la Conservació de la Natura

Xarxa pel Relleu Agrari (XRA)

És una xarxa formada per diverses entitats que es coordinen per donar resposta al repte de treballar pel relleu agrari a Catalunya, començant pel cas concret de la Garrotxa. Aquestes entitats són l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC), el Consorci Alta Garrotxa, l’Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives Rurals  de Catalunya, l’Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, Neus Monllor i la Xarxa per la Conservació de la Natura.

Des del gener del 2022 bona part de les entitats de la XRA estan treballant en un grup operatiu que té per objectiu proposar un programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa que sigui escalable a altres territoris.

Per assolir aquest objectiu estratègic s’està analitzant en detall la situació del relleu agrari en aquesta comarca. Està previst fer una sèrie d’entrevistes als agents involucrats en el relleu agrari per tal d’identificar les eines existents a dia d’avui i els buits que hi pugui haver. A partir d’aquí, i amb l’expertesa i el coneixement de cada una de les entitats participants, s’idearà una proposta executiva per a l’articulació d’un suport al relleu agrari a la Garrotxa, que haurà de ser escalable a la resta del territori català.

Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Oriental (TVAPO)

La TVAPO es constituirà com un espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als espais naturals de la Garrotxa i del Ripollès: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, Consorci de l’Alta Garrotxa, Consorci d’espais d’interès natural del Ripollès. D’aquesta manera, es pretén aprofitar de manera conjunta les oportunitats que ofereix el voluntariat ambiental als espais naturals protegits.

Els objectius generals d’aquests espais de coordinació són:

  • Cercar complicitats i acords entre els òrgans gestors dels espais naturals protegits i les entitats membres per dur a terme accions de voluntariat ambiental.
  • Establir sinèrgies col·laboratives entre les pròpies entitats membres de la Taula (que puguin redundar en suport mutu durant l’execució d’accions de voluntariat o en l’impuls de projectes compartits).
  • Garantir que els programes i accions de voluntariat que promouen les entitats són coherents amb els objectius i les línies de gestió dels espais naturals.
  • Fer seguiment de les actuacions relacionades amb el voluntariat que es vagin executant als espais naturals protegits de les dues comarques.

Més informació: TVAPO

Ves al contingut