L’ENS

L'ENS

El 15 de desembre del 2000 es va constituir formalment l’ens.

El Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa es constitueix com a entitat pública consorciada entre els ajuntaments d’Albanyà, Beuda, Cabanelles, Camprodon, Maçanet de Cabrenys, Montagut i Oix, Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la Muga, Tortellà, la Vall de Bianya; els consells comarcals de la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà; la Diputació de Girona, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament competent en matèria de medi natural.

Objectius

La finalitat i objecte del Consorci és la preservació, millora, revalorització, divulgació i gestió integral de l’espai natural de l’Alta Garrotxa.

Els seus objectius s’orienten al voltant d’aquests grans eixos:

 • Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de l’Alta Garrotxa.
 • Ordenació i regulació de l’ús públic dins l’espai.
 • Prevenció de riscos naturals.
 • Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població.
 • Aprofitament sostenible dels recursos naturals.
 • Comunicació i difusió en relació amb l’espai protegit.

Organigrama

Són òrgans de govern i gestió del Consorci:

 • El Consell Plenari, és l’òrgan suprem de deliberació i decisió i decisió i està format per un representant de cada Administració que forma part del consorci.
 • La Junta de Govern, es configura com un òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta.
 • La Presidència.
 • La Vicepresidència.
 • La Direcció.

És òrgan consultiu de creació potestativa:

 • Consell Consultiu de Cooperació
Skip to content