Seguim treballant per ordenar la massificació als entorns fluvials més afectats de l’Alta Garrotxa

La continuïtat de l’aplicació del Model sistematitzat d’anàlisi i gestió d’ús públic de la sobrefreqüentació en espais naturals és possible gràcies a la Diputació de Girona i la Fundació Emys.  

Els treballs se centren a l’entorn de les zones fluvials més massificades d’Albanyà, Sant Llorenç de la Muga i Beget

Durant el 2021, el Consorci va treballar colze a colze amb la Diputació de Girona i la Fundació Emys per tal de construir un Model sistematitzat d’anàlisi i gestió d’ús públic de la sobrefreqüentació en espais naturals.

Per crear aquest model es va partir d’un dels casos de massificació més paradigmàtics de comarques gironines, en aquest cas l’eix de Sadernes a Sant Aniol, a l’Alta Garrotxa i es van esmerçar molts esforços per donar una sèrie d’eines d’anàlisi i alternatives de gestió amb la finalitat de reduir la sobre-freqüentació.

La Diputació de Girona, a partir del seu Pla de serveis d’assistència en matèria de conservació del patrimoni natural està aplicant el Model en diversos municipis de comarques gironines. Dins de l’Espai Natural Protegit i el seu entorn immediat, està treballant als gorgs d’Albanyà, a la Reserva Natural Parcial de la Muga al seu pas per Sant Llorenç i a l’entorn de Beget, en el terme de Camprodon.

En cadascun d’aquest nuclis, s’està realitzant o s’ha realitzat un procés participatiu juntament amb els consistoris, per tal d’implicar la població local, establiments, i altres agents interessats, conscient de la necessitat d’implicar els principals afectats quan es hora de debatre com gestionem la natura i generar aliances en la presa de decisions. Un cop s’articulin les mesures d’ordenació, caldrà estudiar com s’articulen sobre el territori i s’avança en termes de valorització del nostre valuós patrimoni natural.

Skip to content