Evitar la pesta porcina africana és cosa de tots

A dia d’avui, no s’ha declarat cap cas de la malaltia a Catalunya

El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha elaborat material informatiu adreçat a diferents col·lectius

A Europa s’han declarat diversos focus de pesta porcina africana (PPA), la qual cosa té una greu incidència econòmica pel sector porcí, l’activitat cinegètica i un impacte molt important als territoris afectats a més nivells (delimitació de zones de restricció de moviments de persones, moviment pecuari, etc.).

Recentment, ha aparegut un nou focus a Itàlia, en un porc senglar positiu trobat mort al nord-est del país i seguidament ja s’han detectat més casos. Per això cal estar més atents davant de qualsevol sospita i seguir les indicacions del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per tal de poder prevenir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya i actuar de forma ràpida i adequada en cas de presentar-se una sospita.

La pesta porcina africana és una malaltia que afecta als porcs senglars i porcs domèstics i presenta uns nivells de mortalitat propers al 100%. Es transmet per

contacte directe amb altres porcs i senglars infectats, consum de productes derivats i carn d’animals infectats, objectes contaminats i transport de bestiar. No té cap risc per a la salut humana.

A dia d’avui, no s’ha declarat cap cas de la malaltia a Catalunya. No obstant això, per tal d’impedir que entri al nostre territori, el millor que podem fer és prevenir-la.

És per aquest motiu que el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha elaborat material informatiu adreçat a caçadors, usuaris del meti natural i públic general amb informació sobre la pesta porcina i les precaucions cal tenir en compte.

Aprofitem per recordar-vos la importància de no deixar cap animal ni vísceres al medi, així com no entrar a una explotació ramadera res del que s’utilitzi per caçar.

És molt important seguir totes aquestes instruccions i extremar les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya.

Ves al contingut