Reducció de la massificació de visitants a Sant Aniol durant el 2021

Durant el 2021 un total de 28.306 persones han visitat la vall de Sant Aniol

La disminució del nombre de visitants ha estat especialment notable a partir de la implementació de la reserva prèvia a l’agost

Segons les dades recollides pel Consorci, 28.306 persones van visitar la zona de Sant Aniol d’Aguja durant l’any 2021. Aquest nombre contrasta amb els 33.326 visitants registrats l’any anterior. Cal precisar que el nombre de visitants es correspon només als que arriben a la zona de Sant Aniol, sense tenir en compte els visitants que concentren la seva visita al sector més proper a Sadernes.

Val a dir que durant el 2021 s’han continuat aplicant restriccions per tal de mitigar els efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19. La majoria d’aquestes restriccions no han limitat l’accés de visitants a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa (ENPAG), tot i que sí han provocat canvis en els seus fluxos respecte a anys anteriors. No obstant, durant l’inici de l’any 2021 sí que es van implementar mesures restrictives que van afectar a l’accés de visitants, com van ser els confinaments municipals (a partir del 7 de gener) i la seva flexibilització posterior passant a ser un confinament comarcal (a partir del 8 de febrer i fins al 15 de març).

Un cop es va aixecar el confinament comarcal, el nombre de visitants va anar incrementant-se progressivament. Durant els mesos estivals (juliol i agost), s’ha registrat el 43% dels visitants de 2021.

Degut als precedents del 2020, a principis del mes d’agost es va implementar la reserva prèvia de l’aparcament de Sadernes amb l’objectiu de millorar en la gestió i acollida a l’espai, així com de conservar els seus valors naturals. Aquesta mesura es considera un èxit ja que el nombre de visitants registrats a Sant Aniol durant el mes d’agost es va reduir en un 37% respecte al mateix període de 2020.

Val a dir que la sensació a Sadernes es correspon amb un augment dels visitants en aquest sector concret, tot i que no es disposen de dades prou objectives i representatives que puguin confirmar aquesta aproximació.

És per aquest motiu que s’està valorant la instal·lació d’un dispositiu per tal de poder fer una seguiment acurat del nombre de visitants que accedeixen a l’ENPAG des de Sadernes. La implementació d’aquesta acció permetria millorar el coneixement  dels fluxos de visitants i, d’aquesta manera, avançar cap a uns nivells de visitants acordes a la capacitat de càrrega de l’espai, sempre dins els objectius de la conservació dels seus valors naturals i de la qualitat de la visita.  

Posteriorment a l’estiu, es va detectar un augment de la presència de visitants i vehicles tant a Sadernes com a la pista que accedeix a Sant Aniol i la vall de Riu, comparat amb anys anteriors.

Aquest nombre excepcional de visitants inèdit a la tardor, va comportar mesures excepcionals per tal de reduir la massificació. Entre aquestes mesures, destaca l’ampliació de la  regulació de l’accés motoritzat a la pista de Sadernes, que es va estendre fins al 15 de desembre.

Gràcies a les dades generals dels visitants obtingudes amb les enquestes realitzades pel Servei d’Informació i l’anàlisi de les seves preferències, s’ha detectat un canvi en el perfil de visitant. Aquest canvi es va iniciar al 2020 amb la fi dels confinaments. Si bé tradicionalment el visitant de Sadernes tenia en general un perfil local i excursionista, actualment accedeix a l’ENPAG un visitant d’origen urbà, sense gaires coneixements del territori ni bones pràctiques al medi natural. Aquest nou perfil es veu atret principalment per l’ús recreatiu de les gorgues presents al sector, i s’ha observat que un cop arriben a una zona de gorgues, ja no continuen penetrant a l’ENP. És per aquest motiu, que en part, la massificació a Sant Aniol s’ha vist reduïda.

Pel que fa a les incidències detectades, la majoria han estat relacionades amb vehicles (mal estacionats, obstrucció del pas, sense autorització, etc). També s’ha detectar altres incidències com l’acampada, l’encesa de foc, i sobretot la presència de deixalles i restes fecals i de paper higiènic.

Davant d’aquestes incidències i actituds incíviques d’alguns visitants, els Serveis d’Informació i de Guarderia Rural contractats pel Consorci s’han esforçat per tal de fer-hi front. A més, durant els mesos de més afluència hi ha hagut un servei de neteja treballant regularment per a procurar mantenir l’entorn net i lliure de deixalles.

Volem agrair la col·laboració de la majoria de visitants, que un any més, han  respectat l’entorn i han col·laborat per mantenir nets els espais visitats. També cal destacar especialment la predisposició dels veïns que viuen a la zona, que col·laboren activament perquè tot funcioni correctament.

Skip to content