El Pla estratègic Fem Garrotxa continua avançant

Fem Garrotxa 16 de febrer

El passat 16 de febrer es va presentar a la Sala Torín d’Olot el nou Pla estratègic de la Garrotxa 2020-2030, una brúixola que ha de guiar el desenvolupament de la Garrotxa els proper anys, una guia creada de manera participativa i activa per moltes persones de la comarca.

Gairebé un centenar de persones van participar a la presentació del Fem Garrotxa el passat dijous a la Sala El Torín d’Olot. Fem Garrotxa és el nom que

s’ha donat al Pla estratègic de la Garrotxa 2020-2030, un document que es presenta en format de Pla estratègic comarcal, però és molt més que això, lluny de la convencionalitat, es tracta d’un document que recull les aspiracions de la població de la Garrotxa, creat a partir de les veus del territori, des de les més expertes fins les que, segurament mai no havien participat.

Al llarg de la jornada es va constatar que el Fem Garrotxa és un procés de totes les persones de la comarca. El resultat del procés participatiu és un document que s’ha ordenat en eixos estratègics, objectius operatius, reptes i accions i que es pot descarregar al web www.femgarrotxa.cat

Durant la sessió del passat dimecres, i amb el centenar de presents, es va iniciar el treball en l’aplicació del Pla estratègic: “tot això té poc sentit sense la implicació, la voluntat en la implementació, la cooperació, el respecte i la corresponsabilitat que puguin exercir els garrotxins i les garrotxines per garantir-ne un desenvolupament efectiu”, recorda el mateix document.

L’eslògan emprat al llarg dels mesos de procés participatiu “Si som Garrotxa, fem Garrotxa!”, vol seguir ben present per donar sentit a la feina feta i a la que es farà.

Un dels objectius principals del Pla estratègic és buscar estratègies de resolució que abordin les solucions als problemes de manera global, i no s’oblidin de les interaccions dels diversos segments ni de les dinàmiques externes que hi tenen relació i interactuen. El camí que ha portat fins la presentació del Pla estratègic 20-30 té l’inici en l’encàrrec del president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach Garriga, que va demanar buscar una estratègia per fer front, amb garanties, als problemes complexos que es presenten actualment a les nostres societats, una mirada al present i al futur. L’encàrrec també incloïa la necessitat d’un sistema de suport a la decisió basat en la confiança i la col·laboració entre els diversos actors de la comarca.

És així com es planteja el Fem Garrotxa, amb la voluntat de posar en marxa una metodologia per impulsar un procés amb noves eines i estratègies de present i de futur per a la Garrotxa.

El document es pot descarregar a www.femgarrotxa.cat