Restricció de l’accés motoritzat d’Albanyà a Sales de Llierca durant el període del 15 de juny i el 15 de setembre

Els Ajuntaments de Sales de Llierca i d’Albanyà, amb el suport del Consorci de l’Alta Garrotxa, han aprovat la restricció de l’accés motoritzat entre els dos termes amb l’objectiu de prevenir incendis forestals a l’Alta Garrotxa, especialment en el sector oriental de l’Espai Natural Protegit.

Aquesta decisió s’ha pres davant el perill del risc d’incendis per al període d’alt risc comprès entre el 15 de juny fins al 15 de setembre, d’acord amb Decret 64/1995 de prevenció d’incendis forestals.

Aquesta restricció s’articula en virtut del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa, que faculta els Ajuntaments a limitar temporalment l’accés per vies públiques en casos de risc elevat d’incendi, per tasques d’extinció o per altres raons de seguretat.

Per fer efectiva aquesta restricció es comptarà amb el Servei de Guardes Rurals que patrullaran per tot el sector, i senyalització informativa al llarg de la xarxa viària, per tal d’assegurar que els usuaris estiguin degudament informats sobre la prohibició de pas.

Aquesta restricció no s’aplica als casos previstos a l’article 22.1 del Pla de protecció: per garantir la protecció ambiental, propietaris i activitats agràries, motius de seguretat i risc d’incendi,  etc.

El Consorci de l’Alta Garrotxa donarà suport per a la instal·lació de la senyalització pertinent, garantint així el compliment de la normativa.

Aquestes mesures pretenen protegir el medi ambient i assegurar la seguretat de béns i persones durant el període d’alt risc d’incendis forestals.

Ves al contingut