Recuperem un camí transhumant gràcies a un ajut de la Generalitat

Dins el marc del projecte ‘Millora d’hàbitats d’espais oberts a l’Alta Garrotxa 2022’, aquest 2022 s’ha realitzat una actuació d’arranjament i adequació d’un camí per ramats transhumants i el pas d’excursionistes al sector del coll de les Falgueres.

Per poder executar aquesta actuació el Consorci va sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, que compta amb l’ajut financer de la Unió Europea.

Amb la desaparició de l’activitat ramadera tradicional, a part de la pèrdua d’espais oberts i pastures també s’han perdut els camins ramaders que històricament eren utilitzats durant la transhumància, però que també eren utilitzats pels habitants del sector per desplaçar-se entre diferents punts dins de l’ENP.

En aquest sentit, el projecte, a través de la  línia de recuperació d’espais oberts i de la recuperació de camins de transhumància, pretén donar suport  a l’activitat ramadera, el principal motor econòmic de l’espai i contribuir a la disminució del risc d’incendi.

Deixant de banda els objectius principals, cal fer esment del valor afegit que suposa la participació de col·lectius amb risc d’exclusió en l’execució dels treballs.

Pel que fa a l’actuació, s’ha realitzat l’eixamplament d’un tram d’uns 200m per poder eliminar part de l’aflorament de roca existent i fer-lo accessible, permetent el pas amb seguretat a excursionistes i ramats de bestiar boví en èpoques amb elevada humitat ambiental o quan la superfície d’aflorament es troba humida.

La totalitat de l’actuació s’ha realitzat manualment degut a les dificultats que presenta treballar en un indret de difícil accés i gran pendent.

Gràcies a la recuperació d’aquest tram de camí, es facilitarà el pas de la transhumància que fins ara presentava moltes dificultats a l’hora de transitar per l’esmentat tram en el seu pas a peu, entre la pastura estival al Ripollès i la pastura hivernal a l’Alt Empordà.

El projecte ‘Millora d’hàbitats d’espais oberts a l’Alta Garrotxa 2022’ compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que en finança un 90% del seu import total.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya:

Skip to content