Rebem un ajut de la Generalitat per gestionar els espais oberts de l’Alta Garrotxa

En el projecte de conservació del patrimoni natural, aquest 2022 es donarà continuïtat a la línia del projecte de recuperació d’espais oberts iniciat pel Consorci l’any 2009.

Per poder executar aquestes actuacions el Consorci va sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, que compta amb l’ajut financer de la Unió Europea.

La recuperació i millora dels espais oberts permet millorar la biodiversitat a l’Alta Garrotxa. Per altra banda, un altre dels objectius del projecte és donar suport a l’activitat ramadera ampliant la superfície de pastura i facilitant la transhumància.

En el marc de la crisi climàtica en la que ens trobem, cal destacar que amb la recuperació d’espais oberts es pot reduir el risc d’incendis forestals al massís disminuint la quantitat de combustible potencial, recuperant el paisatge en mosaic i interrompent la continuïtat de les masses forestals.

Deixant de banda els objectius principals, cal fer esment del valor afegit que suposa la participació de col·lectius amb risc d’exclusió en l’execució dels treballs.

Dins aquest projecte, s’han previst realitzar diverses actuacions com la recuperació de 6,11ha d’espais oberts, la millora dels hàbitats per espècies presa per rapinyaires (principalment l’àguila daurada, Aquila chrysaetos) mitjançant la instal·lació de vedrunes i abeuradors i l’adequació d’un camí per ramats transhumants i el pas d’excursionistes.

El projecte ‘Millora d’hàbitats d’espais oberts a l’Alta Garrotxa 2022’ comptarà amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que en finançarà un 90% del seu import total. La major part dels treballs es realitzaran durant la tardor.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya: