Obtenim un ajut de la Diputació de Girona per recuperar i fomentar la conservació del patrimoni natural de l’Alta Garrotxa

Recentment hem obtingut una subvenció de al Diputació de Girona per tal de continuar treballant en l’àmbit de la conservació de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa dins el marc de la Convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del Patrimoni natural en espais d’interès natural per l’any 2024-2025.

Seguint les indicacions de les bases de la convocatòria, el Consorci va redactar el “Projecte per a la conservació del patrimoni natural a l’Alta Garrotxa (2024-2025)” l’execució del qual ascendeix a un total de 67.716,27€ (IVA inclòs), del que s’ha obtingut de la Diputació un finançament per al 90% del seu cost total.

El projecte consta de dues línies de treball:

Per una banda, es continuarà avançant amb el projecte de recuperació d’espais oberts, donant continuïtat a aquest tipus de millora d’hàbitat iniciat el 2009, i que permet encarar tres dels objectius de l’espai a través d’una única intervenció: la conservació de valors naturals, el suport a l’activitat agrària i la prevenció d’incendis.

Per l’altra, i com a novetat d’aquest any, s’ha apostat per l’adequació de de la Rectoria de Sadernes com a centre de visitants de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa.  Aquest equipament es considera necessari per tal d’acollir els visitants abans d’iniciar la seva visita. El centre de visitants funcionarà de manera complementària al Servei d’Informació de Sadernes, i reforçarà la seva tasca amb tot un seguit d’elements interpretatius dels valors naturals i el territori. Aquesta infraestructura es considera necessària arrel de l’augment en el nombre de visitants dels darrers anys i el canvi de perfil detectat. Mitjançant el centre, els visitants podran incrementar els coneixements i la conscienciació envers la natura, i, d’aquesta manera, capacitar-lo per fer una visita més enriquidora i respectuosa amb l’espai.   

Les actuacions incloses dins les dues línies de treball es desenvoluparan durant tot aquest any 2024 i el 2025.

Skip to content