El Consell Plenari aprova el Programa d’Actuacions del Consorci per al 2024

El passat 24 d’abril,  el Consell Plenari del Consorci va aprovar el Programa d’Actuacions per al 2024, que preveu donar continuïtat a les línies de treball encetades en anys anteriors a fi i efecte d’encarar en els principals reptes de gestió de l’Espai Natural Protegit, així com assentar les bases per al desplegament del Pla de protecció de l’Alta Garrotxa.

Aquesta Programa, a diferència d’anys anteriors, s’estructura en 6 eixos: Natura, Cultura, Desenvolupament local, Coneixement, Ús públic i social i Educació i Voluntariat. De fet, no difereix gaire d’edicions anteriors, si bé inclou un eix específic de Coneixement, integrat anteriorment en els altres àmbits, i un de Cultura, incorporat anteriorment al de Conservació.


A l’hora de prioritzar les accions, s’ha posat el focus en el desplegament del Pla de protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa, si bé la disponibilitat pressupostària no permet fer front als objectius del Pla ni a una implementació de gran abast del mateix.

Com és habitual, el principal Eix pel que fa la despesa prevista, és el d’Ús Públic i Social. En aquest sentit, cal destacar el paper clau dels Serveis d’Informació i Guardes Rurals, imprescindibles per sensibilitzar el visitant i controlar les activitats de lleure, tant en el sector de Sadernes-Sant Aniol, com en el de la Muga. Aquests serveis ens permeten preservar els valors naturals en indrets especialment sensibles, com minimitzar el desordre públic i garantir una visita de qualitat.

A part de les accions integrades en el propi Pressupost del Consorci, actualment prorrogat en dependre de l’aprovació de pressupostos de la mateixa Generalitat, en el Programa s’inclouen també les col·laboracions de l’àrea tècnica en altres projectes, accions o iniciatives que també mobilitzen recursos cap a l’Alta Garrotxa. Aquestes línies de treball s’incorporen al final de cadascun dels eixos detallats.

Podeu consultar el Programa d’Actuacions 2024 a Enllaç.

Skip to content