El Consorci de l’Alta Garrotxa participa en el projecte de Relleu Agrari liderat per ADRINOC

El Consorci de l’Alta Garrotxa participa en aquest projecte de la mà d’ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya) que és una entitat que té com a objectiu treballar per promoure el desenvolupament rural. En aquest nou període PEPAC 2023-2027 l’entitat ha iniciat un projecte de cooperació sobre Relleu Agrari que desenvoluparà al seu territori i que compta amb la participació de 8 grups d’acció locals catalans més i un de francès.

Per què relleu Agrari?

Els projectes de cooperació que s’inicien des dels Grups d’Acció Local han de respondre a les necessitats del territori. Per aquest motiu, abans d’iniciar un nou període de la Política Agrícola Comuna – PAC s’elabora una estratègia que marca les línies que caldrà treballar els propers anys. En el cas d’ADRINOC, l’estratègia (que es va fer de forma participativa) va marcar el relleu agrari com una d’aquestes línies a impulsar.

I és que a ningú no se li escapa que estem en un moment clau per garantir la continuïtat del sector primari. La reestructuració dels models agraris tradicionals està modificant els patrons de traspàs d’empreses agràries que, fins ara, eren majoritàriament familiars. En els darrers anys s’observa una tendència emergent de noves maneres d’incorporar-se a l’activitat agrària, en molts casos per part de perfils nouvinguts a la pagesia. Aquest canvi en els perfils i en els models, posa sobre la taula la necessitat de pensar i articular noves eines que facilitin el trànsit de les noves generacions agràries de manera progressiva. Cal un acompanyament a aquests nous agricultors però també a aquells qui han explotat tota la vida les seves terres i, arribat un moment determinat, han d’encarar el procés de cedir-les a persones no vinculades a la seva família i que, en alguns casos, no provenen del món agrari. El projecte Relleu Agrari doncs vol acompanyar, des del territori, a aquelles persones implicades en aquest procés de relleu, creant eines concretes que facilitin aquesta transició i posant sempre la mirada en el benestar de les persones.

Una base de dades i eines per a l’acompanyament

El projecte de Relleu Agrari contempla diverses accions a desenvolupar al territori al llarg d’aquest 2024. La primera d’elles és la creació d’una base de dades d’aquelles persones que finalitzaran la seva activitat en els propers anys i aquelles altres que voldrien agafar-ne el relleu. Es tracta d’una iniciativa pilot circumscrita a l’àmbit territorial d’ADRINOC (que arrenca a la Garrotxa) i que pretén poder posar en contacte aquells qui finalitzaran l’activitat i aquells qui la volen entomar, oferint un acompanyament en aquest procés.

Les inscripcions es poden fer online des de la pàgina web d’ADRINOC (adrinoc.cat) i també s’han editat uns díptics en paper, acompanyats d’un fulletó informatiu, que es podran dipositar en unes urnes situades a diferents espais de la Garrotxa vinculats al sector primari (Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – DACC, SAT de la Vall d’en Bas, Cooperativa del Camp d’Olot Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa – PNZVG, SIMGA, DinàmiG, Consell Comarcal de la Garrotxa…).

A banda de la base de dades, el projecte contempla altres actuacions com un mapeig d’eines de relleu agrari existents al territori o establir un itinerari d’acompanyament en el procés de relleu agrari a partir de les necessitats detectades tant per part de qui finalitza la seva activitat com de qui la comença.

Treball en xarxa i des del propi territori

Malgrat que el projecte de cooperació de Relleu Agrari l’impulsa ADRINOC, el treball que es desenvolupa compta amb el suport i implicació de diferents entitats del territori (el DACC, el Consorci de l’Alta Garrotxa, el PNZVG, DinàmiG, SIGMA, Arran de Terra, l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, l’INS La Garrotxa, les cooperatives del Camp d’Olot i SAT Vall d’en Bas, entitats col·laboradores..). L’objectiu és treballar en xarxa per poder donar resposta, des de l’àmbit local, a les demandes del sector que vagin sorgint. Per tal de fer aquest seguiment i impulsar noves accions pilot, a la Garrotxa s’ha constituït aquest grup motor de relleu agrari que es reuneix de forma periòdica i que treballa conjuntament a favor del relleu agrari.

El projecte de cooperació Relleu Agrari està finançat dins les mesures del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) a Catalunya per al període de programació 2023-2027 i està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).

Skip to content