Nova tècnica administrativa al Consorci de l’Alta Garrotxa

La incorporació garanteix el funcionament del dia a dia al Consorci

Les principals tasques consistiran en gestionar els actes administratius i documentació oficial de l’ens

Des de fa pocs dies comptem amb la incorporació d’una nova tècnica administrativa al Consorci, després de la realització d’un procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació temporal per cobrir aquesta plaça. 

El seu nom és Marta Vilà Coromina, tècnic superior en administració i finances, secretariat i gestió comercial i màrqueting. La Marta havia desenvolupat tasques similars en el sector del disseny gràfic i el departament d’educació, entre d’altres, i ara inicia aquesta nova etapa al Consorci molt motivada i amb ganes de treballar per l’ens i el territori.

La seva tasca al Consorci inclourà tota una sèrie de tasques que van des de la tramitació i seguiment dels expedients fins a la redacció de documents, requeriments, notificacions i altres actes administratius amb els corresponents suports informàtics i models del Consorci, d’acord amb la normativa general i específica. A més, s’encarregarà de registrar, classificar i gestionar la informació i els documents administratius que es generen amb el funcionament del Consorci.

També oferirà suport administratiu a l’àrea tècnica del Consorci, principalment en la tramitació de documents oficials. Una altra tasca de gran importància serà l’atenció al públic, tant de manera presencial com telemàtica, en tot allò que sigui de la seva competència.

La figura administrativa s’encarrega de moltes tasques de diferent índole, i tot i no intervenir directament en la gestió activa de l’espai natural protegit de l’Alta Garrotxa, esdevé una peça clau per garantir el bon funcionament del dia a dia del Consorci.

Benvinguda Marta!

Skip to content