Ampliem l’oferta de material informatiu de l’Alta Garrotxa

Plànol guia de l'Alta Garrotxa

Recentment s’ha editat el Plànol Guia de l’Alta Garrotxa

Aquest desplegable ofereix informació d’itineraris i els principals punts d’interès de l’espai natural protegit

Després de treballar en el seu disseny al llarg de l’any 2020, el Consorci ha editat el Plànol Guia de l’Alta Garrotxa. Aquest document de consulta, en format desplegable, ubica al mapa els itineraris i punts d’interès de l’espai, proporcionant una breu descripció dels diferents ítems que hi apareixen.

Tot i disposar de diversos documents divulgatius de consulta, l’edició d’un document general que englobi la informació d’interès disponible de l’Alta Garrotxa era una demanda històrica dels visitants de l’espai natural. Amb l’edició del Plànol Guia, s’han aglutinat els continguts disponibles en una única publicació, facilitant-ne la consulta.

D’altra banda, l’Alta Garrotxa és un espai molt freqüentat per visitants, especialment en determinats sectors com Sadernes – St. Aniol i al riu Muga. Aquesta tendència s’ha vist notablement incrementada durant els darrers anys, en que els espais naturals de Catalunya s’han popularitzat entre la societat. L’augment del nombre de visitants ha estat especialment notable durant la temporada estival de 2020, moment en que les mesures de contenció de la pandèmia provocada per la COVID-19 es van relaxar temporalment a causa al descens de la seva incidència.

La sobre freqüentació de visitants a les zones descrites implica greus efectes sobre la biodiversitat i la conservació dels hàbitats d’especial interès. A més, haver de compartir l’espai amb un gran nombre de visitants afecta a l’experiència del visitant, ja que la falta de silenci, tranquil·litat i no poder gaudir dels valors naturals existents ja implica una reducció dels serveis ecosistèmics que l’espai proporciona al visitant. 

A part dels efectes negatius sobre els valors naturals i la qualitat de la visita, la sobre freqüentació també genera complicacions en la gestió d’emergències. Aquest punt esdevé de gran rellevància tenint en compte les característiques concretes del territori, en que el difícil accés i la falta de cobertura telefònica són habituals.

És per tots aquests motius que s’ha considerat necessari editar un Plànol Guia de l’espai que, a part de millorar la informació disponible per al visitant, faci un zoom més ampli de tota l’Alta Garrotxa i on es puguin identificar altres sectors d’interès a part dels més coneguts. D’aquesta manera, es preveu que els visitants s’hi podran distribuir més uniformement i que aquests no es concentrin en determinats sectors.

La interacció entre l’ús públic i la conservació dels valors naturals es considera de gran importància, ja que la existència del Consorci radica en la necessitat de gestionar per protegir l’Espai Natural Protegit, compatibilitzant-ne l’ús públic sempre que sigui possible. En aquest context, el Consorci, des de la seva creació ha generat eines i materials per intentar descentralitzar les visites i donar una visió conjunta de l’espai, posant en relleu altres recursos i valors que poden esdevenir un gaudi per al visitant.

Skip to content