La Diputació de Girona i el Consorci donen continuïtat a les accions de millora d’hàbitat d’espais oberts, amb intervencions a Sant Bartomeu de Pincaró i la Trilla

L’actuació s’emmarca dins el projecte per a la conservació del patrimoni natural a l’Alta Garrotxa i ha estat finançat per la Diputació de Girona

La millora d’aquests hàbitats permetrà mantenir la biodiversitat a l’espai, reduir el risc d’incendi i donar suport a l’activitat ramadera

L’abandonament progressiu de l’activitat ramadera i forestal viscut a l’Alta Garrotxa durant les darreres dècades, ha donat lloc a una homogeneïtzació del paisatge per l’avenç de les masses forestals arbrades. Així doncs, s’han anat perdent gran part dels espais oberts que existien.

Les directives europees de protecció de la biodiversitat tenen alguns hàbitats d’espais oberts catalogats com a imprescindibles per a la seva conservació, motiu pel qual el Consorci va iniciar el 2009 una línia de treball per recuperar aquests hàbitats i la seva biodiversitat associada. Des de llavors, s’han anat realitzant actuacions de millora any rere any.

Els treballs, finançats a través de les subvencions de la Diputació de Girona per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, han estat executats per una empresa especialitzada i que incorpora personal amb risc d’exclusió. Aquests treballs consisteixen en l’aclarida de l’estat arbustiu i la retirada dels arbres de menor diàmetre, per tal de promoure les pastures i espais oberts en aquelles zones on ja existien aquests hàbitats prèviament. Enguany les actuacions es realitzaran en una superfície aproximada d’unes 7 ha, repartides entre els sectors de la Trilla i del Pincaró, ambdós situats al terme municipal d’Albanyà.

L’objectiu principal del projecte és incrementar i millorar la superfície d’espais oberts en l’àmbit de l’EIN. L’assoliment d’aquest objectiu també permetrà mantenir la biodiversitat associada a aquests hàbitats, entre la que destaquen aus com l’àguila daurada i l’escorxador, així com altres grups com els quiròpters, ropalòcers i altres.

A més de mantenir la biodiversitat, recuperant els espais oberts es redueix l’acumulació de combustible de les masses forestals, fent que el risc d’incendi al massís també disminueixi i es puguin articular zones segures o estratègiques de gestió.

Per últim, però no menys important, la recuperació de pastures dona suport a l’activitat ramadera que encara es manté a l’espai, principal activitat econòmica que s’hi realitza. Els ramats locals, que en aquest sector principalment són de boví, són un agent de conservació del paisatge mosaic i dels valors naturals que s’hi associen.

Es preveu que els treballs d’enguany es finalitzin a mitjans de desembre.

Skip to content