Nou díptic informatiu del projecte LIFE Biorgest 2018-2023

Aquest projecte té per objectiu la innovació en mesures i orientacions de gestió forestal per a la millora de la biodiversitat en els boscos mediterranis

Hi participen un ampli ventall d’experts de l’àmbit forestal, organitzacions ambientalistes, científics i experts del món de la conservació i gestió forestal sostenible

El projecte LIFE Biorgest ha publicat un nou díptic divulgatiu per fer difusió de les principals línies de treball que està duent a terme. En concret, en aquest document hi figuren els principals objectius del projecte, l’àmbit d’actuació, les mesures que s’estan implementant, així com el seu seguiment.

L’objectiu principal d’aquest projecte LIFE és millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis més representatius implementant nous instruments de gestió. Aquest nou enfoc vol compatibilitzar tant els valors ambientals com els socioeconòmics, a més de garantir l’adaptació de la gestió forestal a l’escenari del canvi climàtic.

El projecte va néixer partint de la situació actual en la que no existeixen directrius de gestió específiques i consensuades per integrar la conservació de la biodiversitat en les estratègies i instruments de gestió forestal.

El projecte LIFE Biorgest compta com a  socis amb els principals ens encarregats de la gestió forestal de Catalunya i el sud de França i és cofinançat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Programa LIFE de la Unió Europea.

La implementació del projecte s’està duent a terme a 28 rodals situats a Espais naturals de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya i Occitània, incloent fins a 220 ha de boscos mediterranis de pi blanc, alzinar i rouredes. Un d’aquests rodals està dins de l’Alta Garrotxa, concretament a la finca pública de la Quintana, on s’estan realitzant un sèrie de mesures de gestió i avaluant quines tècniques esdevenen cabdals per millorar la biodiversitat.

Les principals mesures que s’estan implementant es poden agrupar en tres línies:

  • Mesures per afavorir la diversificació estructural del bosc, d’espècies i genètica.
  • Mesures per retenir i promoure elements clau en tallades i estassades (espècies protegides, espècies arbòries acompanyants, arbres de grans dimensions, arbres amb dendromicrohàbitats, arbres morts en peu i fusta morta a terra).
  • Mesures que promouen la generació de fusta morta (mitjana i/o gran) en peu i a terra.

S’està realitzant un seguiment i avaluació dels rodals intervinguts mitjançant diversos indicadors, tant de biodiversitat com socioeconòmics. També s’està avaluant diferents propostes de mecanismes de finançament per fer que els mecanismes de gestió siguin viables des del punt de vista econòmic.

Els resultats que es puguin extreure quan acabi el projecte seran divulgats amb l’objectiu de que altres actors de la gestió forestal (propietaris, gestors, administració, empreses, etc) se’n puguin beneficiar aplicant l’experiència obtinguda.

Per saber més detalls sobre el projecte o descarregar el nou díptic, podeu accedir al web http://lifebiorgest.eu/

Skip to content