Finalitzen els treballs de control d’ailant de 2020 a l’Alta Garrotxa, executats en col•laboració amb la Diputació de Girona

L’actuació s’emmarca dins el projecte per a la conservació del patrimoni natural a l’Alta Garrotxa i ha estat finançat per la Diputació de Girona

El control d’aquesta espècie de flora invasora permetrà millorar alguns hàbitats d’interès com els boscos de ribera

Les espècies invasores son una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món, afectant gairebé a tots els espais naturals. Cada any es detecta un gran nombre d’espècies foranes, tot i que només algunes d’elles acaben esdevenint invasores quan s’adapten a un àrea biogeogràfica diferent de la que són originàries i experimenten una expansió al nou hàbitat, amenaçant la biodiversitat i els hàbitats propis de l’entorn.

Dins de les espècies invasores, les pertanyents a la flora habitualment s’incorporen a la nostra àrea escapades de jardineria o de restauracions d’obra pública. També poden arribar accidentalment amb el transport de mercaderies, terres o maquinària.

L’ailant va ser catalogat com a espècie exòtica invasora a través del Decret 630/2013, degut al gran potencial invasor que posseeix gràcies a la seva gran adaptabilitat i capacitat de reproducció. A l’EIN no ocupa grans extensions, motiu pel qual les actuacions als rodals on hi és present poden impedir, amb una inversió moderada, que continuï la seva expansió.

Durant els últims anys s’han realitzat diverses actuacions de control d’aquesta espècie, que han permès mantenir i reduir la seva distribució. L’objectiu d’aquestes actuacions en l’àmbit i entorn immediat de l’EIN és el de preservar els hàbitats d’interès i la biodiversitat associada que hi trobem, en concret els boscos de ribera (alberedes, salzedes i vernedes), a més d’evitar la competència de l’ailant amb les espècies autòctones i de reduir l’afectació a infraestructures i activitats socioeconòmiques.

Les actuacions realitzades han consistit en el tractament químic mitjançant herbicides en aquells rodals d’ailants que s’han detectat a l’EIN i el seu entorn immediat i la tala i retirada dels peus morts, producte del tractament.

Les zones d’intervenció es situen en diverses finques en un mateix sector de l’EIN de l’Alta Garrotxa, a l’entorn de La Canova, ubicats a les poblacions de Montagut i Oix i la Vall de Bianya, en un rang altitudinal entre 270m i 300m. En total, les superfícies a intervenir sumen 4.300m2.

Les actuacions consisteixen en fer una sèrie de desbrossades selectives prèvies per permetre l’accés als peus a tractar amb herbicida, i una fase final de tallada i eliminació de peus morts. Aquest tractament es fa segons el Protocol de control químic de l’ailant de 2015, aprovat per la Diputació de Girona.

L’actuació l’ha promogut el Consorci en col·laboració amb la Diputació de Girona, en el marc de les subvencions per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, i ha estat executada per una empresa especialitzada. Els treballs s’han finalitzat durant el mes de novembre.

Ves al contingut