Iniciem els treballs forestals per recuperar espais oberts a Can França

L’actuació s’emmarca dins el programa de recuperació d’espais oberts i ha estat finançada pel Departament de Territori i Sostenibilitat

La millora d’aquests hàbitats permetrà mantenir la biodiversitat a l’espai, reduir el risc d’incendi i donar suport a l’activitat ramadera

L’abandonament progressiu de l’activitat ramadera i forestal viscut a l’Alta Garrotxa durant el darrer segle, ha comportat l’augment de la superfície forestal en detriment dels espais oberts, homogeneïtzant el paisatge i disminuint la biodiversitat.

Les directives europees de protecció de la biodiversitat tenen alguns hàbitats d’espais oberts catalogats com a imprescindibles per a la seva conservació, motiu pel qual el Consorci va iniciar el 2009 una línia de treball per recuperar aquests hàbitats i la seva biodiversitat associada. Des de llavors, s’han anat realitzant actuacions de millora any rere any.

Els treballs, finançats a través de les subvencions als espais naturals de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat, consisteixen en l’aclarida de l’estat arbustiu i la retirada dels arbres de menor diàmetre, per tal de promoure les pastures i espais oberts. Enguany es realitzaran aquests treballs en una superfície aproximada de 7 ha, repartides entre els sectors de l’Oratori de Sant Antoni i el Pla de les Falgueres.

Per a la planificació i seguiment dels treballs, també s’ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ja que les actuacions es realitzen en finca pública.

La recuperació d’espais oberts permet la presència de pastures i la seva biodiversitat associada, entre la que destaquen aus com l’àguila daurada i l’escorxador, així com altres grups com els quiròpters, ropalòcers i altres.

A més de mantenir la biodiversitat, recuperant els espais oberts es redueix l’acumulació de combustible de les masses forestals, fent que el risc d’incendi al massís també disminueix i es puguin articular zones segures o estratègiques de gestió.

Per últim, però no menys important, la recuperació de pastures dona suport a l’activitat ramadera que encara es manté a l’espai, principal activitat econòmica que s’hi realitza. Els ramats locals, principalment de boví, equí i cabrum són un agent de conservació del paisatge mosaic i dels valors naturals que s’hi associen.

Es preveu que els treballs d’enguany es finalitzin a mitjans de desembre.

Skip to content