Des del Consorci hem creat una taula de treball per revisar el PPEIF de l’Alta Garrotxa

La necessitat d’aquesta coordinació sorgeix de la necessitat d’aprovar el Pla definitivament per engegar actuacions de prevenció

Per facilitar aquesta coordinació s’ha creat una taula de treball entre diferents organismes de la Generalitat per garantir la seva aprovació definitiva

Els incendis forestals són una de les emergències més habituals a l’entorn mediterrani. Per tal de combatre’ls, s’han de projectar tot un seguit d’actuacions que van des de la prevenció per reduir el risc d’incendi fins a les tasques d’extinció, en cas de produir-se’n.

Tenint en compte les característiques físiques de l’EIN de l’Alta Garrotxa (complexitat geomorfològica, zones de difícil accés i gran superfície de l’espai) el clima de la zona, la seva pluviometria i la vegetació present, la gestió del risc d’incendi esdevé un dels eixos principals de la línia d’actuació de prevenció de riscos al medi natural del Consorci. 

La tramitació del PPEIF ja s’havia iniciat fa temps, però la falta de consens havia impossibilitat la seva aprovació. És per aquest motiu, que des del Consorci s’ha impulsat la creació d’aquesta taula de treball de la que formen part activa les oficines comarcals del DARP, el Servei de Prevenció d’Incendis, els Serveis Territorials del DTES, Bombers i el mateix Consorci.

D’altra banda, també es preveu fer un treball de col·laboració amb tots els agents del territori, especialment les administracions locals i les ADFs.

Una de les principals tasques que s’està duent a terme és la revisió de la xarxa viària, especialment la que porta cap a zones habitades, a zones freqüentades per visitants, als fons de vall, considerats punts crítics, a zones obertes i zones considerades segures, i finalment a àrees amb elements vulnerables des del punt de vista de valors naturals.  Aquesta actualització del Pla ha de permetre la seva tramitació i aprovació i garantir que s’implanten sobre el territori les mesures de prevenció i extinció necessàries en un espai com l’Alta Garrotxa.

Skip to content