Finalitzem la millora dels aparcaments de Beget finançada per la Diputació de Girona

Recentment s’han finalitzat els treballs de millora dels aparcaments situats a les feixes de Beget (TM de Camprondon) i de l’accés al nucli de Sadernes (TM de Sales de Llierca).

Aquestes actuacions es van plantejar per tal de poder millorar l’acollida d’aquests dos sectors, que son alguns dels que reben més visitants de tot l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa, degut a les seves respectives ubicacions com a punts de rebuda al visitant per tal d’accedir-hi.

En concret, les actuacions executades han consistit en l’adequació dels diferents aparcaments de les feixes de Beget mitjançant un repàs de les esplanades i la realització d’una base tot-ú artificial compactat de 20cm de gruix. També s’han millorat les baranes de fusta que les delimiten i protegeixen dels desnivells i de la carretera; Pel que fa a la millora de l’accessibilitat al nucli de Sadernes, degut al fort pendent existent al camí s’ha hagut d’excavar una caixa de paviment i realitzar una primera capa de sub-base de tot-u artificial de 10 cm de gruix i a sobre l’estesa d’un paviment de formigó amb fibres HAF-25 de 18 cm de gruix.

Aquestes millores eren prioritàries per tal de garantir la correcta acollida del visitant mitjançant un mínim d’infraestructures que permetin garantir l’ordre públic en aquests dos sectors tan massificats.

Les actuacions s’han realitzat gràcies al finançament de la Diputació de Girona, mitjançant una subvenció per realitzar millores vinculades a l’ordenació de l’ús públic a l’Alta Garrotxa.

Skip to content