Fem la plantació d’un nou rodal de la falguera amenaçada Dryopteris remota

Dryopteris remota és una falguera amb una única població coneguda actualment a Catalunya, concretament a la vall de Salarsa (Alta Garrotxa). Aquesta població compta únicament amb una setantena d’individus reproductors. Tot això fa que es consideri una espècie greument amenaçada i estrictament protegida a Catalunya. Actualment és catalogada com a vulnerable en el Decret 172/2008 de Creació del Catàleg de Flora amenaçada de Catalunya, categoria que manté a la RESOLUCIÓ AAM/732/2015, i prioritària segons l’Estratègia catalana de conservació ex situ de la flora vascular silvestre i, per tant, mereixedora de mesures actives de conservació que garanteixin la seva pervivència.

A finals de novembre del 2022 es va efectuar la plantació de 73 peus de falguera  a una fondalada situada al Bac de l’Om. Aquestes falgueres van ser proporcionades pel Banc de llavors de la Garrotxa, que mitjançant la propagació ex situ a partir d’espores recollides a la població de Salarsa, va poder produir el cultiu dels plançons que van ser plantats a la localitat seleccionada. Val a dir que per poder efectuar l’actuació es va comptar amb el vist i plau de la propietat mitjançant un acord de custòdia signat amb el Consorci.

L’any 2014 es va realitzar la primera prova de plantació d’individus al medi natural, per tal d’avaluar la capacitat de supervivència dels individus obtinguts en aquests assajos, a Salarsa, amb resultats força satisfactoris.

Aquest tipus d’actuacions s’emmarquen en el Pla de conservació i gestió de Dryopteris remota a l’Alta Garrotxa, redactat l’any 2015. A partir d’allò establert en els objectius 2 i 5 d’aquest pla l’any 2016 es va dur a terme un estudi per caracteritzar l’hàbitat de Dryopteris remota i localitzar indrets favorables per establir nous nuclis de població de l’espècie en qüestió. La localitat triada per realitzar la plantació de 2022 va resultar d’aquest estudi.

Les actuacions realitzades per tal de conservar aquesta espècie amenaçada son un gran exemple de cooperació en que al llarg dels darrers anys han participat diversos ens com el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa-SIGMA, la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, la Diputació de Girona, el Servei de fauna i flora de la Generalitat de Catalunya, el Consorci de l’Alta Garrotxa, així com la participació de diversos botànics de renom. Tots aquests actors treballem per tal de garantir la conservació d’aquest i altres tàxons de la flora amenaçada de Catalunya.

Ves al contingut