La sequera estival dificulta la reproducció de la Dichoropetalum schottii

La Dichoropetalum schotti és una planta de la família de les apiàcies catalogada com “en perill crític d’extinció”, i per tant subjecta a mesures específiques de protecció. Un dels motius pels que es troba tan amenaçada és que només existeix una població a tota la península ibèrica, localitzada a prop del santuari de la Mare de Déu del Mont, fet que la converteix en una espècie prioritària per a la seva conservació.

L’any 2015 el Consorci va redactar un Pla de conservació per a aquesta espècie en que es van preveure tota una sèrie d’actuacions per conservar la D.schottii, entre les que destaquen actuacions de millora de l’hàbitat, protecció contra el trepig i la predació per herbívors i la realització de seguiments per avaluar el seu estat poblacional. Durant els darrers anys s’han estat implementant mesures dins del marc d’aquest Pla, entre les que destaca el seguiment anual de l’espècie.

Durant l’octubre del 2022 es va realitzar el seguiment anual corresponent. En els resultats obtinguts destaca el màxim de peus localitzats des de que se’n fa el seguiment (poc més de 400 individus). No obstant, aquesta dada s’ha de contextualitzar, ja que d’aquests individus només tres eren d’individus prou desenvolupats com per ser reproductors. Aquesta dada tan preocupant s’explica per la gran sequera que estem patint en alguns sectors de Catalunya des de fa un parell d’anys. Durant l’estiu, pràcticament la totalitat de la població del Mont es va assecar i no es podia veure cap exemplar als rodals on es distribueix la planta. Gràcies a les precipitacions que es van produir durant l’agost, es va produir un rebrot que va generar aquest rècord de peus. No obstant, donat que el rebrot es va produir en unes dates molt tardanes les plantes no van tenir temps suficient com per tornar a desenvolupar-se prou per florir i produir fruits.

Aquesta situació no ha de causar alarma ja que no tindria un efecte persistent a curt termini però és preocupant ja que en cas de continuar durant gaires més temporades, el banc de llavors present sota terra s’anirà reduint progressivament i es podria arribar al punt que no es poguessin produir nous individus, cosa que suposaria l’extinció local d’aquesta espècie.

Tot i que la situació de sequera que està patint part de Catalunya podria formar part d’un cicle i tard o d’hora la situació hauria de canviar, els escenaris previstos dins l’accelerament del canvi climàtic provocat per l’activitat antròpica semblen indicar un increment de les temperatures, però també una reducció de les precipitacions mitjanes anuals i un increment en la freqüència de fenòmens meteorològics extrems. Malgrat això, és massa aviat per avaluar l’impacte que està produint aquesta situació sobre la Dichoropetalum schotti. És per aquest motiu que el monitoratge i la generació de coneixement sobre aquesta i altres espècies és imprescindible per poder garantir la seva conservació.

Skip to content