Instal·lem una pilona a Sant Llorenç de la Muga per ordenar la massificació i preservar els valors de la reserva natural parcial

L’objectiu d’aquesta pilona és automatitzar la regulació de l’accés motoritzat a la Reserva Natural de la Muga a l’alçada del Pont de Sant Antoni

Els treballs quedaran enllestits al llarg d’aquesta setmana

L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha regulat l’accés motoritzat a l’alçada del Pont de Sant Antoni, a fi i efecte de preservar la massificació que pateix la Reserva Natural Parcial de la Muga al seu pas pel municipi.

Aquesta regulació, basada en el Decret 166/1998 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, ha de permetre ordenar les episodis d’híper-freqüentació que s’han accentuat durant els darrers dos estius arrel dels nous fluxos de visitants derivats de la pandèmia.  

Aquests episodis afecten la conservació dels valors naturals, en una de les zones més sensibles de l’Alta Garrotxa, en aquesta cas la Reserva Natural de la Muga i que precisament arriba fins al terme de Sant Llorenç. Aquesta massificació, que ha tingut lloc en diferents punts de l’espai, se centra especialment a l’entorn de la xarxa fluvial, ja que aquesta és un dels principals pols d’atracció per al visitant, especialment a la primavera i l’estiu.

La construcció de la pilona ha de permetre automatitzar aquesta regulació de l’accés motoritzat al pont de Sant Antoni i facilitar l’accés de les persones que estan autoritzades, com és el cas de veïns, els usuaris que realitzen activitats agràries o altres d’interès públic.

D’altra banda, en els propers mesos i amb el finançament de la Diputació de Girona, es preveu realitzar un estudi per tal definir una bateria de mesures complementàries de per gestionar la massificació a l’entorn de la Muga de forma integral.

Skip to content