Desenvolupem un nou aplicatiu per facilitar la reserva de descens de barrancs a l’Alta Garrotxa, gràcies a un ajut de la Diputació de Girona

Aquest aplicatiu de la web del Consorci facilitarà tant el tràmit a l’usuari com la gestió efectiva de la pràctica de l’activitat

El desenvolupament de l’aplicatiu web ha estat possible gràcies al finançament de la Diputació de Girona

Durant aquest 2021 hem estat treballant per desenvolupar un aplicatiu web per facilitar la tramitació i la gestió de les reserves del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa des de la web del Consorci.

La regulació del descens de barrancs es va articular a partir d’un estudi sobre la vulnerabilitat de la xarxa fluvial i l’anàlisi dels principals valors naturals en cadascun dels barrancs objecte de regulació. En aquest sentit, l’estudi aportava dades objectives per a determinar en quins barrancs l’activitat és compatible amb la conservació dels valors naturals si es du a terme de forma regulada, i assentava les bases per a poder fer un seguiment de l’afectació dels elements més sensibles, de manera que en un futur es pugui revalorar el seu estat i corregir la normativa d’ús, si s’escau.

A partir dels resultats i crivant els barrancs del massís que tenien un mínim d’interès esportiu segons entitats especialitzades en aquesta activitat, es va aprovar al  BOP de Girona número 48, de 9 de març de 2020 una regulació de l’activitat que finalment s’ha incorporat al Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’ENP de l’Alta Garrotxa.

Aquesta regulació té l’objectiu de limitar l’afluència de visitants que realitzen aquesta activitat seguint les conclusions del mencionat estudi de vulnerabilitat fluvial i de reduir l’afectació que suposa la sobrefreqüentació sobre els hàbitats i/o tàxons més sensibles a aquest impacte.

La regulació del descens de barrancs és imprescindible, ja que els hàbitats vinculats als rius i rieres de l’Alta Garrotxa tenen un gran valor natural, amb presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari i d’espècies protegides.   

Actualment, i en base al Pla de Protecció de l’ENP es pot realitzar l’activitat a 10 barrancs de l’Alta Garrotxa.

Gràcies a aquest aplicatiu es podrà garantir el desplegament i el control de la regulació d’aquesta activitat així com agilitzar-ne la gestió. En concret, es podrà consultar la disponibilitat de places per realitzar l’activitat per a un dia concret, realitzar-ne la reserva en cas d’haver-hi places lliures i rebre l’autorització en cas de ser favorable, en un termini de temps inferior a l’actual.

Per a més informació i reserves, consulteu el següent enllaç:

Skip to content