El proper 25 de novembre la Creu Roja organitza una jornada de neteja a l’Alta Garrotxa

En el marc del Pla estratègic 2019-2022 d’educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals de Catalunya, el Servei d’Educació Ambiental i el Servei d’Espais Naturals Protegits van crear Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Oriental.

En aquesta Taula hi participen els Espais Naturals Protegits del territori i les entitats de voluntariat més actives dels espais en qüestió. L’objectiu de la taula és consolidar un model de col·laboració i suport continuat entre l’òrgan gestor i les entitats amb voluntariat, un model basat en la cerca de complicitats i la voluntat de col·laboració

En aquest context, la Creu Roja, juntament amb el Consorci de l’Alta Garrotxa, han organitzat una jornada de treball a l’Espai Natural Protegit per tal de netejar el camí de Sadernes a Sant Aniol d’Aguja.

Aquest sector és un dels més freqüentats de l’espai natural i rep per tant molta pressió per part de visitants. Aquest fet malauradament deriva en l’acumulació de deixalles i escombraries tant al camí, com els accessos a la riera de Sant Aniol, una de les més emblemàtiques i que acull més valors naturals de tot l’espai.

La Creu Roja aporta en aquesta iniciativa la capacitat de mobilització en el territori i l’expertesa en aquest àmbit i el Consorci farà una sessió sobre la gestió de l’espai natural i la importància d’ordenar l’ús públic per a la conservació dels valors naturals.

L’objectiu és que conjuntament es vagi avançant en la conscienciació i la sensibilització respecte a la importància de preservar i tenir cura dels espais naturals.

Skip to content