Fem una millora d’hàbitat orientada a afavorir la presència d’espècies presa a l’Alta Garrotxa

L’abandonament de l’activitat ramadera i forestal viscuts des de la meitat del darrer segle, han provocat un increment molt notable de la superfície forestal a l’Alta Garrotxa. Aquest increment de la massa forestal ha comportat la pèrdua del paisatge en mosaic, i en particular, d’una gran part els espais oberts existents a l’Espai Natural Protegit.

Dins aquesta reducció general de la biodiversitat, també s’ha produït una reducció notable de les poblacions d’espècies de les famílies dels lepòrids i fasiànids. Dins aquest conjunt, destaquen espècies com el conill de bosc i la perdiu roja, que a part de veure’s amenaçades per la pèrdua d’hàbitat obert, pateixen altres amenaces com per exemple l’acció de malalties (mixomatosi i febre hemorràgica en el cas del conill). Aquestes especies es situen a la base de la cadena tròfica, i per tant, el bon estat de les seves poblacions és essencial per garantir el bon funcionament de l’ecosistema i la presència d’espècies de depredadors (com per exemple l’àguila daurada).

És per aquest motiu que el Consorci va dissenyar el Projecte de millora d’hàbitats d’espais oberts a l’Alta Garrotxa 2022, que entre altres actuacions, pretén millorar els espais oberts existents per tal d’afavorir la presència d’aquestes espècies presa mitjançant la construcció de dues vedrunes i la instal·lació de tres abeuradors.

Per poder executar aquestes actuacions el Consorci va sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, que compta amb l’ajut financer de la Unió Europea.

Tant les vedrunes (estructures de pedra seca que serveixen com a lloc de cria i refugi per conills i altra fauna de mida petita) com els abeuradors (especialment dissenyats per conills, llebres, perdius i altres ocells i que es nodreixen de l’aigua de pluja) esdevindran la millora de l’hàbitat d’un sector ja recuperat al 2018 a la forest pública de Can França, situada al terme municipal de Camprodon.

El projecte ‘Millora d’hàbitats d’espais oberts a l’Alta Garrotxa 2022’ en el que s’inclouen aquestes mesures, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que en finança un 90% del seu import total.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya:

Skip to content