El Consorci duu a terme treballs de reparació i millora del Pont de Bolacell

El pont presentava vegetació que s’inseria en els junts de pedres de l’arc, afectant la seva estructura

L’actuació, duta a terme sota la direcció d’un arquitecte especialitzat, en garanteix la seva conservació

En la seva línia de conservació del patrimoni cultural de l’Alta Garrotxa, el Consorci ha dut a terme una actuació de reparació i millora del Pont de Bolacell, al terme municipal de Camprodon.

El Pont de Bolacell és un pont d’origen medieval, que data del segle XIV, inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es troba a pocs quilòmetres al sud de Beget, i forma part de l’antic camí que unia aquesta població amb Oix.

Es va detectar que el pont presentava vegetació amb troncs gruixuts que s’inserien en els junts de les pedres de l’arc, afectant el seu funcionament estructural i  constructiu.

En aquest sentit, es va dur a terme una primera actuació de neteja i eliminació de la vegetació de l’entorn del pont.

Posteriorment s’ha procedit a la retirada de la vegetació inserida en l’estructura i la reconstrucció dels murs afectats.

Donat que es tracta d’una construcció d’interès arquitectònic, les obres s’han dut a terme sota la direcció tècnica d’un arquitecte, per tal de garantir la seva idoneïtat amb les característiques arquitectòniques i constructives del pont.

El resultat de l’actuació garanteix la conservació de l’estructura del pont a llarg termini, assegurant així que no es perd aquest bé d’interès arquitectònic i paisatgístic a l’Alta Garrotxa.

Skip to content