La Diputació de Girona i el Consorci duen a terme actuacions de senyalització i adequació d’infraestructures d’ús públic

Les actuacions s’emmarquen dins la subvenció de conservació del patrimoni natural , finançada per la Diputació de Girona

El projecte té l’objectiu de millorar la informació i infraestructures per promoure activitats d’ús públic compatibles amb els valors naturals de l’EIN

Un any més, la Diputació de Girona i el Consorci de l’Alta Garrotxa col·laboren per a la millora dels espais naturals de l’espai protegit.

Al llarg del 2019, aquesta col·laboració s’ha desenvolupat gràcies a la línia de subvencions de la Diputació de Girona per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural.

En el marc de la subvenció s’ha dut a terme el Projecte de senyalització i d’adequació d’infraestructures d’ús públic per a la preservació dels valors naturals de l’Alta Garrotxa, amb l’objectiu de desplegar un sistema d’atenció al visitant, ja sigui a través de senyalització o bé d’adequació d’infraestructures, que permeti traslladar la informació de manera que promogui un ús cívic i responsable de l’espai, seguint un criteri comú i integrat amb l’entorn.

Les actuacions que s’han dut a terme són diverses.

Per una banda s’han dut a terme actuacions d’atenció al visitant i informació de la normativa de l’EIN: S’ha instal·lat una caseta a Sadernes per recuperar el punt d’atenció i informació al visitant; i s’han instal·lat cartelleres i editat desplegables per informar de la nova regulació provisional de les activitats d’escalada i barrancs.

D’altra banda, s’han restaurant punts de la xarxa de senders de l’espai: S’han recuperat els punts esllavissats del GR11 entre Beget i Rocabruna i del Pas dels Liberals en el sender d’Hortmoier a Mare de Déu d’Escales, i s’ha recuperat el tram de camí del Pont dels Esquellerincs.

El projecte ha tingut un cost total de 20.687,81€, el 90% dels quals els finança la Diputació de Girona i el 10% restant el Consorci. Les actuacions s’han dut a terme durant la segona meitat del 2019, i finalitzen aquest mes de gener.

Skip to content