El Consell Plenari aprova el Programa d’Actuacions del Consorci per al 2020

La sessió va tenir lloc el passat 10 de desembre a les oficines de l’ens

A la mateixa sessió també es va aprovar el Pressupost pel 2020, que ascendeix a 268.504,27

El 13 de desembre, el Consell Plenari del Consorci va aprovar el Programa d’Actuacions per al 2020 i el Pressupost corresponent, que ascendeix a 268.504,27 €, gràcies a les aportacions dels seus membres.  

Durant aquesta mateixa sessió es va aprovar la plantilla de personal per aquesta anualitat, fet que permet mantenir l’estructura amb la qual es va finalitzar el 2019, amb un tècnic i un administratiu que han de permetre l’execució del Programa d’Actuacions.

Pel que fa al Programa d’Actuacions, es preveu poder realitzar tota una sèrie d’accions que reverteixin directament sobre el territori, estructurades, com és habitual, en programes: gestió per la conservació, ús públic, desenvolupament socioeconòmic, prevenció de riscos i difusió i comunicació.

D’altra banda, es preveuen altres accions encaminades al suport a les administracions competents, especialment el Departament de Territori i Sostenibilitat i els Ajuntaments, en especial en relació a la tramitació del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa.

Ves al contingut