Un any més fem seguiment de l’àguila daurada dins l’espai protegit

Seguiment d'aus rapinyaires a l'Alta Garrotxa

El seguiment va començar al febrer i s’ha allargat fins a finals de juliol

Enguany, l’espècie ha mantingut els tres territoris coneguts

Durant el mes de febrer va començar el seguiment de l’àguila daurada a l’Alta Garrotxa. Aquesta espècie és una de les espècies més emblemàtiques de la Directiva Aus, presents a la ZEPA de l’Alta Garrotxa (Zona d’Especial Protecció per les Aus) i és per aquest motiu que des del Consorci es fa seguiment des de 2007.

Aquest seguiment es realitza a les àrees de distribució habitual de l’espècie dins l’espai protegit, i a més a més, aquest any també s’han realitzant prospeccions complementàries per detectar si hi ha altres sectors amb indicis de nidificació, així com identificar zones adjacents, fonamentals per l’alimentació de l’espècie.

Aquest any, hem pogut comprovar que es mantenen els tres territoris coneguts de l’espècie i de fet, en dos d’aquests, es van detectar indicis clars d’intent de reproducció. Tot i que un poll no va prosperar, en l’altre cas es va poder comprovar que arribava a envolar-se. Podem considerar doncs que ha estat un bon any per l’espècie perquè la mitjana de productivitat a l’espai és bastant baixa, a l’entorn d’un poll cada 2 ó 3 anys.

Els resultats del seguiment han de permetre analitzar la tendència de l’espècie dins de l’espai protegit i determinar, d’altra banda, els períodes per autoritzar determinades activitats que poden comprometre l’èxit reproductiu de la mateixa.

Skip to content