Rebem un ajut de la Diputació de Girona per millorar els hàbitats de l’Alta Garrotxa

Una de les principals actuacions està associada a la recuperació d’espais oberts

Prèviament a la intervenció es faran prospeccions per detectar individus d’Allium pyrenaicum, espècie de flora amenaçada

En el projecte de conservació del patrimoni natural, aquest any es donarà continuïtat a la línia del projecte de recuperació d’espais oberts iniciat pel Consorci l’any 2009.

Per poder executar aquesta actuació el Consorci va demanar una subvenció a la Diputació de Girona (DdGi), en el marc de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del Patrimoni natural en espais d’interès natural, per l’any 2021. Aquesta subvenció va ser resolta favorablement per part de la DdGi a principis de juny.

Degut a la presència d’Allium pyrenaicum en zones properes a una de les àrees d’intervenció planificada, es planteja la realització de prospeccions prèvies per evitar al seva afectació. L’Allium pyrenaicum és una planta de la família de les liliàcies, catalogada com a “vulnerable“ al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Aquest all salvatge és endèmic del Pirineu i Prepirineu, ja que només se’n coneixen dos poblacions situades a Aragó-Navarra i Catalunya. A l’Alta Garrotxa, A. pyrenaicum es troba present als prats dels relleixos de roca i sobre els cingles de substrat calcari de les zones més altes de l’Espai Natural Protegit.

En cas de detectar algun rodal de l’espècie objectiu durant aquest seguiment previ, s’hauran de replantejar els treballs per tal de poder aplicar mesures de protecció.

Les prospeccions de flora es duran a terme durant el més de juliol i agost, aprofitant la temporada de floració d’Allium pyrenaicum, i els treballs forestals a la tardor.

L’objectiu principal del projecte de recuperació d’espais oberts és incrementar i millorar la superfície d’aquests hàbitats en l’àmbit de l’ENP. L’assoliment d’aquest objectiu també permetrà mantenir la biodiversitat associada a aquests hàbitats, reduir el risc d’incendi i donar suport a l’activitat ramadera.

Complementàriament a aquestes actuacions, en el marc del projecte també hi ha una actuació per facilitar la gestió de les autoritzacions de barrancs mitjançant una aplicació web. Actualment, aquesta eina està en desenvolupament.

Skip to content