Presentem el resum d’actuacions i activitats de l’any 2022, conjuntament amb la resta d’espais naturals protegits de Catalunya

Recentment hem editat el resum d’actuacions i activitats de l’any 2022 de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. Es tracta d’una selecció molt visual i entenedora de les accions més importants de l’any, organitzades en cadascun dels principals eixos de treball:

· Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de l’Alta Garrotxa

· Ordenació i regulació de l’ús públic dins l’espai

· Prevenció de riscos naturals

· Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població

· Aprofitament sostenible dels recursos naturals

· Comunicació i difusió en relació amb l’espai protegit

Aquesta publicació s’ha editat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, que en coordinació amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i els ens gestors de la resta d’espais naturals protegits, ha pogut oferir una versió reduïda de cadascuna de les memòries que cada ens ja edita anualment.

Aquestes memòries reduïdes volen donar a conèixer les tasques que es desenvolupen des d’aquests espais, i com contribueixen al desenvolupament del seu entorn i al coneixement de la vida i el patrimoni natural.

Podeu consultar aquesta memòria reduïda al següent enllaç

Skip to content