El Marc d’Acció Prioritària de la Xarxa Natura 2000 arriba a l’Alta Garrotxa

El Marc d’Acció Prioritària (MAP) és un instrument de planificació estratègica i de finançament per la conservació dels Espais de la Xarxa Natura 2000. Està contemplat a la Directiva Hàbitats i  preveu una sèrie de mesures associades que han d’adoptar-se de manera activa i que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural està impulsant arreu del territori català.

En el cas de l’Alta Garrotxa-Massís de les Salines s’integren un total de 35 HIC (Hàbitats d’Interès Comunitari) i 70 EIC (Espècies d’Interès Comunitari). Entre els hàbitats destaquen els diferents tipus de boscos com les fagedes, les rouredes, els alzinars i les pinedes mediterrànies, amb tots els seus subtipus presents. Cal esmentar els prats i espais oberts com a hàbitat de gran importància per la  biodiversitat i que també han estat incorporats al Pla de protecció de l’Alta Garrotxa com un eix fonamental de la conservació. També trobem els hàbitats associats a la xarxa fluvial, que esdevenen també elements clau de connectivitat dins l’espai o altres com les coves, tarteres, penya-segats o fonts petrificants, de gran valor per la seva singularitat i refugi de cria d’espècies.

Entre les espècies d’interès comunitari destaquen les associades al grup de quiròpters o ropalòcers, així com també les aus. És el més abundant, amb 44 de les 70 espècies d’interès comunitari, on trobem de tan emblemàtiques com l’àguila daurada, l’aufrany o el trencalòs.

Tots els hàbitats i espècies d’interès comunitari tenen mesures MAP específicament associades, que intenten fer efectiva la seva conservació i bon estat dins de l’espai de Xarxa Natura 2000. Algunes d’aquestes mesures ja s’estan portant a terme des del Consorci de l’Alta Garrotxa com a òrgan de gestió activa dins l’espai, juntament amb la mateixa Direcció General, si bé és necessari una aposta forta per realment fer una gestió activa orientada a la conservació.

Entre els aspectes clau destaca el foment de l’activitat ramadera com agent de conservació i el seu paper essencial en el manteniment i recuperació d’espais oberts, l’ordenació i la gestió de l’ús públic, clau per mantenir la conservació en determinats sectors de l’espai, o la conservació de determinats rodals amb tendència a la maduresa.

Esperem que el MAP de l’Alta Garrotxa permeti el desenvolupament de les accions i directrius d’ordenació previstes dins del Pla de protecció i la implementació d’unes polítiques de conservació concretades a través d’un calendari executiu que permeti aprofitar el finançament europeu que ve en aquesta línia.

Skip to content