Pla d’Infraestructures Estratègiques d’Incendis Forestals (PIEIF) per a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’Infraestructures Estratègiques d’Incendis Forestals (PIEIF) per a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. Aquesta decisió, segons la Resolució ACC/22/2024 del 10 de gener, s’emmarca en la responsabilitat de les administracions públiques per organitzar la defensa contra els incendis forestals, amb l’objectiu de prevenir, detectar i extingir aquests sinistres.

El Pla es desenvolupa conforme a la legislació vigent, incloent disposicions de la Llei de Forests, la Llei Forestal de Catalunya i altres normatives com el Decret de Mesures de Prevenció d’Incendis Forestals.

Promogut pel Consorci de l’Alta Garrotxa, en el seu procés d’elaboració hi ha participat una comissió de professionals de l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya, així com gestors del Territori, tots ells amb coneixements i capacitat d’actuació en l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa.

El document estableix condicions i limitacions per a la prevenció d’incendis forestals, i el seu termini de vigència és de deu anys, fins al 12 de gener de 2034.

Els objectius principals del Pla són:

  • Establir infraestructures estratègiques i zones de foment de la gestió que, mitjançant actuacions de silvicultura preventiva, esdevinguin oportunitats pels equips de gestió de l’extinció amb l’objectiu que un incendi no esdevingui un gran incendi forestal (GIF).
  • Constituir el document marc en matèria d’anàlisi del perill d’incendi forestal a nivell de massís a partir del qual avaluar la vulnerabilitat dels elements que poden patir els efectes d’un incendi forestal.
  • Constituir el document marc de decisió a utilitzar pels gestors de la prevenció i l’extinció d’incendis forestals amb l’objecte de prioritzar la promoció i l’execució de les actuacions de prevenció a l’àmbit d’aplicació del PIE, tant per les administracions públiques com pels titulars de terrenys particulars.
  • Minimitzar el temps de detecció i resposta dels mitjans d’extinció en cas d’incendi forestal.
  • Ordenar el territori del massís forestal amb l’objectiu de limitar la superfície potencial d’afectació i evitar els grans incendis forestals (GIF): determinació de regions d’incendi amb infraestructures estratègiques i zones de gestió amb actuacions de silvicultura preventiva i d’adequació.

En el Pla també s’inclouen les infraestructures de prevenció d’incendis i de risc existents al territori: xarxa viària, punts d’aigua, àrees de seguretat, franges perimetrals de prevenció d’incendis segons la Llei 5/2003 i regulació d’accés i infraestructures associades.

Aquest pla dota l’Espai Natural Protegit d’un instrument de planificació base per determinar i prioritzar les infraestructures de prevenció d’incendis forestals. Com a actuacions, es defineixen accions sobre la xarxa preferent de vials forestals, la xarxa bàsica de punts d’aigua, els tractaments de vegetació per garantir el trànsit pels vials forestals i la definició de zones de foment de la gestió per incentivar accions que condueixin a generar estructures poc favorables al desenvolupament dels grans incendis forestals.

Així doncs, el Pla d’Infraestructures Estratègiques d’Incendis Forestals (PIEIF) per a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa és el punt de partida per articular un pla de gestió de focs, tal i com ja es preveu al pla de protecció de l’Alta Garrotxa.

Us podeu descarregar el document aquí.

Us podeu descarregar la resolució aquí.

Skip to content