Comença el període de restricció per a la pràctica de l’activitat en les àrees d’escalada condicionada

L’escalada és una de les principals activitats de lleure dins l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa i és per això que la seva ordenació es va incorporar al Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’espai.

A l’ordenació s’estableixen una sèrie de zones d’escalada considerades Àrees d’escalada lliure, on es permet l’escalada clàssica o esportiva tot l’any i altres anomenades Àrees d’escalada condicionada, on es permet l’activitat d’acord amb la temporalitat següent:

  1. Des del 15 de juliol fins al 15 de febrer, en els sectors següents: el Castellot, Guitarriu i Intramon.
  2. Des del 15 d’agost fins al 15 de gener, en els sectors de: Bellavista (a baix), Galliner i Atlantis.
  3. Des del 15 d’agost fins al 15 de març, en el sector de Bellavista (a dalt).

Aquesta temporalitat s’estableix a fi i efecte de compatibilitzar el desenvolupament de l’activitat esportiva amb la conservació dels valors naturals, i en aquest cas particular, per minimitzar l’impacte sobre els cicles reproductius de les principals aus rupícoles de l’espai.

Un cop més un demanem la vostra col·laboració per tal de gaudir de l’espai respectant el cicle de les espècies que hi nidifiquen.

Moltes gràcies.

Skip to content