Obtenim una subvenció de la Diputació de Girona per donar continuïtat a la rehabilitació de la Rectoria de Sant Aniol d’Aguja

Recentment hem obtingut una subvenció de al Diputació de Girona per tal de segur avançant en la consolidació de la Rectoria de Sant Aniol.

Aquest edifici forma part d’un dels conjunts històrics més emblemàtics i representatius de l’espai natural protegit de l’Alta Garrotxa, tant per la seva rellevància patrimonial com pel seu interès des del punt de vista de l’ordenació de l’ús públic. A part del llegat històric associat al conjunt arquitectònic, la vall de Sant Aniol és un dels indrets més freqüentats de l’espai, esdevenint estratègic per a la gestió de la multiplicitat de les activitats de lleure que es donen en l’eix central de l’espai natural protegit.

Des de 2013, el Consorci i els Amics de Sant Aniol han obtingut finançament per a la realització de les diferents fases de rehabilitació i consolidació de l’edifici, gràcies a subvencions de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest mes de maig, la Diputació de Girona ha concedit una altra subvenció al Consorci de l’Alta Garrotxa que ascendeix a 25.000,00€ i que permet finançar a l’entorn del 90%  del cost d’aquesta fase de la rehabilitació de l’edifici.

Les obres, centrades en donar continuïtat a l’adequació dels interiors de l’edifici, es realitzaran al llarg d’aquest 2022, i es preveu la seva finalització durant la tardor. Després de diverses fases centrades en la consolidació de l’edifici, aquestes darreres intervencions estan servint per recuperar la funcionalitat dels espais interiors, actuacions amb la finalitat de permetre recuperar-ne la seva utilitat pública.

Skip to content