Hem finalitzat la instal·lació de senyals per ordenar i sensibilitzar els visitants l’espai natural

Durant aquesta primavera, el Consorci de l’Alta Garrotxa, juntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa, hem finalitzat la instal·lació de senyalització, vinculada a l’ordenació de l’ús públic a l’espai natural protegit.

La confecció i instal·lació d’aquesta senyalització s’ha cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER 2014-2020) en el marc del projecte “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat” i els Plans de Foment territorial del turisme de Catalunya 2019 concedits a través del Consell Comarcal de la Garrota amb l’objectiu de diversificar, ordenar i millorar l’ús turístic del patrimoni natural de l’Alta Garrotxa.

Entre les actuacions de més destacades són aquelles orientades a la recirculació de visitants cap a zones menys massificades, la millora de la senyalització per garantir l’ordre en sectors més visitats i uns panells informatius en relació als valors naturals de l’espai.  

Aquests panells informen de forma atractiva per al visitant d’aspectes fonamentals vinculats a la conservació de l’espai, per tal de comunicar en relació als valors naturals i les seves interrelacions i contribuir a la sensibilització del públic general.  

En primer lloc, destaquen els valors principals de la xarxa fluvial, concretament a la riera de Sant Aniol, on es troben hàbitats molt sensibles de l’espai i on hi coincideixen les principals activitats de lleure. En el plafó també s’hi representa sistema càrstic de l’espai, imprescindible per a la interpretació del conjunt.

En segon lloc s’ha confeccionat un panell sobre la importància de les pastures de muntanya i l’activitat ramadera per la conservació de determinats valors naturals. En aquest plafó s’han plasmat les principals interrelacions i processos que hi tenen lloc. Aquest darrer plafó, s’ha instal·lat al sector de Comanegra, on es troben els prats d’hàbitat comunitari amb millor representació dins de tota l’Alta Garrotxa.