Iniciem el procés participatiu per elaborar el Pla d’Educació i Voluntariat Ambiental de l’Alta Garrotxa

Durant aquest mes de novembre hem començat el procés participatiu per tal d’elaborar el Pla d’Educació i Voluntariat Ambiental de l’Alta Garrotxa

El principal objectiu del Pla és incrementar la valoració i l’estima social per l’Espai Natural Protegit, per tal que  usuaris i població local  entenguin i participin de la necessitat de protecció i gestió.

El febrer de 2021 es va aprovar el Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa, que preveu, dins de la línia d’Educació Ambiental del seu Programa d’Actuacions, la confecció del Pla d’Educació i Voluntariat Ambiental de l’Alta Garrotxa.

El principal objectiu del Pla és Incrementar la valoració i l’estima social per l’Espai Natural Protegit, per tal que  usuaris i població local entenguin i participin de la necessitat de protecció i gestió, tan necessària a l’Alta Garrotxa.

Per tal de poder aglutinar les sensibilitats de tots els agents del territori s’estan realitzant una sèrie de sessions participatives per tal de poder incorporar totes les mirades en el Pla i garantir que les estratègies i accions que s’incorporen al Pla esdevinguin transversals i integradores.

A data d’avui hem realitzat sessions amb tècnics de l’àmbit de l’ús públic i l’educació ambiental, tant de la Generalitat com de Parcs Naturals, amb entitats l’objectiu de les quals és precisament l’educació ambiental i amb entitats excursionistes de l’espai.

També es preveu incorporar les sensibilitats del territori a través dels propietaris, ramaders i empreses de l’espai, que com a membres de la població local tenen un paper clau com agent educatiu.

Respecte al Cos d’Agents Rurals, com a coneixedors dels usos i activitats incompatibles que es donen a l’espai, també s’incorporaran en el procés per tal d’incorporar la seva expertesa.

A través de sessions participatives, enquestes en línia i entrevistes, es preveu aglutinar les aportacions de tots els agents implicats, directament o indirecta, i poder elaborar un Pla que permeti aconseguir el compromís, la participació i la corresponsabilització de la població, la conservació i la gestió de l’espai, tant a títol individual com col·lectiu.

Skip to content