Hem començat la millora d’hàbitats forestals gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona en el marc del conveni amb La Caixa

Millora d'habitats forestals de l'Alta Garrotxa

Aquest mes de febrer hem començat els treballs de millora d’hàbitats centrats en alzinar i teixeda.

Els treballs forestals han estat realitzats gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona en el marc del seu conveni amb La Caixa.

Aquest mes de febrer hem començat la millora d’hàbitats forestals prevista en el Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa: Millora de Forests, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona en el marc del conveni amb La Caixa.

En el marc d’aquest projecte s’inclouen dos intervencions sobre hàbitats forestals, una a Colldejou, centrada en la millora d’estructura d’alzinar de rebrot i una altra a Llongarriu, on es preveu reduir la competència en un sector amb alta densitat de teixos.

Tant l’alzinar com les teixedes, són habitat d’interès comunitari segons la Directiva Hàbitats, així doncs, esdevé prioritari per al Consorci realitzar  intervencions de millora per garantir també que aquestes masses puguin fer front a les conseqüències del canvi climàtic.

Val a dir, que en el cas dels alzinars, tot i estar molt ben representats a l’espai pel que fa a distribució, les extenses formacions de rebrot no permeten que a mig termini puguem tenir estructures que a lliure evolució puguin arribar a ser madures o pre-madures.

D’altra banda, les intervencions sobre el teixos en el sector de Llongarriu, donen continuïtat a les actuacions ja realitzades en el marc del LIFE+ Taxus, i han de permetre preservar aquesta espècie que a més està protegida a nivell català.  

La gran majoria d’aquests treballs s’ha realitzat a través d’una empresa d’inserció, fet que representa un valor afegit a la globalitat del projecte.

Skip to content