Realitzem una Diagnosi sobre els valors naturals a l’entorn de la reserva natural de la Muga

Reserva natural de la Muga de l'Alta Garrotxa

L’estudi es realitza en un dels tram més freqüentats de l’espai, entre Albanyài el pont del Bertran.

L’estudi s’ha realitzat en coordinació amb l’Ajuntament i les empreses querealitzen activitats en aquest indret.

El sector del riu La Muga en el seu tram des del poble d’Albanyà fins al Pont del Bertran, és un espai fluvial que atrau cada vegada més gent i més activitats de lleure i d’aventura.

Es tracta d’un espai fluvial de gran bellesa i fàcil accessibilitat, i amb salts, engorjats i parets rocoses que el fan especialment atractiu des del punt de vista esportiu, elements que han provocat que esdevingui un pol d’atracció de visitants, banyistes i empreses d’aventura (trèquing aquàtic i escalada). En els darrers anys, l’augment d’afluència ha provocat una sobre-freqüentació del sector, especialment en els dies àlgids del període estival.

En aquest marc, el Consorci, en col·laboració amb els agents implicats, com és el cas l’Ajuntament d’Albanyà, les empreses d’aventura i els gestors del Càmping Bassegoda-Park, hem realitzat una diagnosi sobre els valors naturals de la Reserva Natural Parcial, concretament en el tram de més freqüentació.

En aquest sentit, i amb la voluntat de compatibilitzar les activitats socioeconòmiques (en aquest cas turístiques i esportives) amb la protecció del medi, s’ha determinat la vulnerabilitat de l’hàbitat aquàtic per trams. Posteriorment, s’ha realitzat una proposta d’ordenació d’activitats aquàtiques que ha de permetre fer efectiva aquesta compatibilització i garantir així un marc legal per a la seva realització.

Els resultats d’aquesta diagnosi seran incorporats en la documentació de base del Pla de protecció de l’Alta Garrotxa, del qual s’està ultimant la seva redacció i esperem es puguin incorporar en la gestió de l’espai amb la major brevetat possible.

Skip to content