Augmenta la freqüentació a Sant Aniol durant el 2020, any de la COVID-19

33.325 persones van visitar Sant Aniol durant el 2020, el sector més freqüentat de tot l’EIN de l’Alta Garrotxa

Tot i el confinament, ha augmentat el nombre de visitants anuals

Segons les dades recollides pel Consorci, 33.325 persones van visitar la zona de Sant Aniol d’Aguja durant l’any 2020. A aquest nombre de visitants cal sumar-hi els qui van visitar el sector de Sadernes i la riera de Sant Aniol, però sense arribar a l’ermita i que no tenim comptabilitzats.

Les dades generals de freqüentació de l’espai son lleugerament superiors a les dels darrers anys, però cal tenir en compte que durant el confinament domiciliari produït entre els mesos de març i maig el pas de persones va ser pràcticament nul. A més, les mesures restrictives desplegades durant l’última part de l’any també han afectat els valors de freqüentació habitual.

Això suposa que del gruix de visitants anuals, el 71% van visitar la zona de Sant Aniol durant el període comprès entre juliol i setembre.

Durant el mes de juliol, la diferència entre els dies laborables i els caps de setmana va ser notable. El pic de visitants de 2020 es va produir el 04 de juliol, amb uns 700 visitants.

Durant el mes d’agost es van recollir els valors més alts de freqüentació ja que el nombre de visitants dels dies laborables van augmentar degut a coincidir amb el període vacacional de la majoria de la població.

A partir del mes de setembre es va iniciar un descens en el nombre de visitants fins a arribar al mateix nivell que al juny i mantenint la tendència marcada de valors majors de visitants durant el cap de setmana.

En conjunt, la comparació de les dades de freqüentació a la zona analitzada amb el mateix període (juny a setembre) de l’any anterior ha suposat un 30% d’increment en el nombre de visitants.

Respecte a l’origen dels visitants enquestats pel servei d’informació contractat pel Consorci, el 80% dels enquestats va manifestar provenir de Catalunya (fora de la comarca), mentre que només en un 8% dels casos es van detectar visitants garrotxins. Per darrera es situen els visitants d’altres països (amb un 6%) i els de la resta de l’Estat (4%).

La majoria de visitants van manifestar la intenció de visitar la zona de Sant Aniol i les gorgues properes. Els visitants garrotxins van optar per destins menys freqüentats i llunyans.

Pel que fa a les incidències detectades, la majoria han estat relacionades amb vehicles (mal estacionats, obstrucció del pas, sense autorització, etc). També s’ha detectar altres incidències com l’acampada, l’encesa de foc, i sobretot la presència de deixalles i restes fecals i de paper higiènic.

Durant els mesos de més afluència hi ha hagut un servei de neteja treballant regularment per a procurar mantenir l’entorn net i lliure de deixalles.

Un any més, volem agrair la col·laboració de gran part dels visitants, per respectar l’entorn i mantenir nets els espais visitats i especialment dels veïns que viuen a la zona, que col·laboren activament perquè la regulació de l’accés motoritzat funcioni correctament.

Skip to content