Aprovem el Pla estratègic d’Educació i Voluntariat Ambiental de l’ENPAG

Des del Consorci hem aprovat el Pla estratègic d’Educació i Voluntariat Ambiental de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa, elaborat de forma participada entre 2021 i 2022.

Aquest Pla parteix de les basses assentades pel Pla Estratègic 2019-2022 d’educació ambiental als parcs naturals de Catalunya, i té, entre els seus objectius, incrementar la valoració i l’estima social per l’espai, conscienciar la població local i els visitants dels principals  problemes socioambientals i aconseguir el compromís de la població local en la conservació i la gestió de l’espai, tant a títol individual com col·lectiu.

Per poder assolir aquests objectius s’han definit un total de 13 accions clau, que inclouen des de programes de sensibilització i formació, formal i no formal, accions específiques per definir un sistema en xarxa per una acollida de qualitat al visitant, així com un pla de comunicació, clau de volta per fomentar les bones pràctiques a l’espai natural protegit.

Algunes de les accions definides en aquest Pla ja s’han començat a perfilar durant el darrer trimestre de 2023 i a data d’avui, ja ha facilitat la incorporació de l’ENP de l’Alta Garrotxa en el contracte coordinat pel mateix DACC, per dotar la xarxa d’espais naturals de serveis d’informació i educació ambiental, fet que permetrà impulsar l’execució d’aquest Pla.

Skip to content