Ampliem el coneixement en l’àmbit geològic i la seva relació amb el cicle de l’aigua a l’Alta Garrotxa

El consorci ha encarregat un estudi de l’hidrogeologia de l’Espai Natural Protegit que permetrà conèixer la dinàmica de l’aigua

Paral·lelament s’està desenvolupant l’estratègia per a la geoconservació de l’ENP

Només fent un cop d’ull al paisatge de l’Alta Garrotxa, és evident que un dels elements més importants del patrimoni natural de l’espai, és el patrimoni geològic. Malauradament, no es té gairebé cap informació sobre aquest patrimoni a nivell formal, més enllà d’una aproximació geomorfològica realitzada al 2009.

Dins de l’àmbit geològic, i tenint en compte que l’Alta Garrotxa és en gran part un sistema càrstic, pren especial rellevància l’estreta relació d’aquest patrimoni amb el cicle de l’aigua i la dinàmica hidrològica de l’espai, dels que també existeix un notable buit en el seu coneixement.

En aquest sentit, cal tenir en compte que el Pla de protecció de l’Alta Garrotxa preveu protegir en els seus objectius generals, els processos naturals presents a l’espai, així com contribuir a adaptar els sistemes naturals als efectes del canvi climàtic i els riscos associats. En aquest context, pren especial rellevància l’hidrogeologia de l’espai ja que la disponibilitat d’aigua al llarg de l’any és un factor clau de cares al canvi climàtic.

L’estudi hidrogeològic que s’està duent a terme, permetrà actualitzar i incrementar el coneixement existent sobre la dinàmica dels aqüífers de l’Alta Garrotxa i la seva relació amb les unitats aqüífer veïnes. Alhora, es vol obtenir una visió global, qualitativa i quantitativa, que proporcioni un mapeig clar de la situació actual i permeti establir unes línies de gestió i recerca, així com una estratègia de seguiment.

Paral·lelament s’està desenvolupant l’estratègia per a la geoconservació de l’ENP. Aquesta actuació sorgeix directament del que també preveu el Pla de protecció de l’Alta Garrotxa. En aquest sentit, concretament el Pla preveu protegir els elements geològics fràgils i amenaçats, d’interès comunitari o de major interès natural i, conseqüentment, preveu la realització d’un inventari del patrimoni geològic de l’espai en les seves Directrius d’ordenació i de gestió. Dins aquesta estratègia es plantejaran les actuacions necessàries per tal de gestionar la geoconservació de l’Alta Garrotxa durant els propers anys.

Mitjançant aquests dues línies de treball es pretén assolir diversos objectius del Pla de protecció, i d’aquesta manera incrementar els coneixements disponibles en aquests camps per tal de garantir la preservació del patrimoni geològic de l’Alta Garrotxa i la seva relació amb el cicle de l’aigua.

Ves al contingut