Dues ponències vinculades a l’Alta Garrotxa en el XII Seminari sobre patrimoni natural de la comarca

Patrimoni natural de l'Alta Garrotxa

Andreu Salvat fa una ponència basada en l’estudi de Caracterització de l’hàbitat de Dryopteris remota i localització d’indrets favorables per a l’establiment de nous nuclis de població (fase II).

Francesc Diego, encarregat de la redacció del Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa, exposa una nova aproximació a l’estratègia de planificació i gestió de la conservació natural.

El passat dissabte 17 de febrer es va dur a terme a Olot el XII Seminari sobre patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa, organitzat per la delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural.

L’extens i interessantíssim programa de la jornada, que es desenvolupà al llarg de tot el dia, incloïa dos ponències especialment vinculades a l’Alta Garrotxa.

Per una banda, Andreu Salvat (Apren, serveis ambientals) va presentar el “Protocol de selecció d’emplaçaments de nous nuclis poblacionals de Dryopteris remota a l’Alta Garrotxa”, a partir de l’estudi promogut i finançat pel Consorci de l’Alta Garrotxa i desenvolupat amb la col·laboració de Xevi Pujol (SIGMA), Joan Font (Universitat de Vic) i Xevi Oliver (ICHN).

La Dryopteris remota és una espècie de flora amenaçada. Es tracta d’una falguera amb una única població coneguda actualment a Catalunya, i que concretament es localitza a la vall de Salarsa (Camprodon).

L’estudi s’ha dut a terme seguint l’actuació plantejada en el Pla de conservació i gestió de Dryopteris remota a l’Alta Garrotxa (Font & Pujol, 2015), i s’ha centrat en caracteritzar l’hàbitat on es fa l’espècie, i en fer la prospecció de diferents emplaçaments per valorar la idoneïtat de trasplantar-hi nous rodals de Dryopteris remota.

Actualment s’està duent a terme satisfactòriament la multiplicació ex-situ de l’espècie, i el Consorci preveu que en següents anualitats es puguin tirar endavant actuacions de restitució de nous rodals a l’Alta Garrotxa.

D’altra banda, la ponència “Conservació dels processos naturals en la planificació de l’Alta Garrotxa”, duta a terme per Francesc Diego (responsable de Planificació i Programes de la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural  de la Generalitat, i actualment encarregat de la direcció del Pla de Protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa), va generar un intens i interessant debat.

Diego va exposar una proposta teòrica per un nou model de gestió per a la conservació, basat en l’assumpció d’una doble estratègia, que per una banda significa donar continuïtat a l’estratègia clàssica basada en la protecció d’alguns hàbitats, tàxons o elements físics de la gea, i per altra en la integració d’una visió més holística de la conservació de la natura, basada en el global del sistema i ecosistema natural, i en els processos i pertorbacions naturals que es donen en aquest de forma espontània. Aquesta innovadora perspectiva en la gestió i el planejament per a la conservació natural està essent integrada en el Pla de Protecció a l’Alta Garrotxa.

Actualment, el Pla de protecció es troba en estat avançat de redacció, essent ja iniciat el seu tràmit d’avaluació ambiental per part de la Generalitat.

Des del Consorci aprofitem l’ocasió per donar les gràcies a la delegació de la Garrotxa de l’Institut Català d’Història Natural per la seva important tasca en el foment i divulgació del coneixement científic i natural de la comarca.

Skip to content