Sessió informativa als Ajuntaments sobre la protecció acústica i lumínica dels espais naturals protegits

Brillantor del cel nocturn a la Garrotxa

L’objectiu de la sessió era informar als Ajuntaments de les oportunitats i les implicacions de crear figures de protecció acústica i lumínica als espais naturals protegits.

L’acte, celebrat al Consell Comarcal, va estar promogut pel Consorci, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Turisme Garrotxa.

El passat dia 8 de maig, a la sala de plens del Consell Comarcal, es va dur a terme la sessió informativa Protecció de la qualitat acústica i lumínica: presentació dels resultats de la campanya de mesuraments a l’Alta Garrotxa i al PNZVG, i exposició de les possibilitats futures de protecció i de gestió.

L’acte, promogut des del Consorci de l’Alta Garrotxa, el Parc Natural, Turisme Garrotxa, i amb la col·laboració del Consell Comarcal, s’emmarca dins una actuació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, i tenia la voluntat d’informar als ajuntaments de la importància d’un entorn lumínic i acústic de qualitat, així com de les possibilitats d’establir figures i mesures de protecció per a garantir-ne aquesta qualitat.

Amb aquesta finalitat, responsables de la Direcció General de la Qualitat Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya van exposar els resultats dels mesuraments duts a terme l’any passat, i van explicar què són les figures de protecció ZEPQA (zona d’especial protecció de la qualitat acústica) i ECNQ (espai amb cel nocturn de qualitat).

Pel que fa als mesuraments, aquests van donar valors excel·lents en relació a la qualitat del cel fosc nocturn a l’Alta Garrotxa, i també excel·lents en relació a la qualitat acústica tant diürna com nocturna a l’Alta Garrotxa i al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Alguns dels ajuntaments presents van poder fer preguntes i informar-se sobre, per exemple, les tipologies d’enllumenat públic recomanades per a generar ambients de qualitat i menys agressius per a les persones i per al medi.

D’aquí endavant, la voluntat és seguir treballant conjuntament amb tots els ajuntaments amb territori dins l’EIN o el Parc Natural per estudiar les possibilitats d’establir figures i mecanismes de protecció en el futur, i engegar projectes que protegeixin i millorin la foscos i el silenci, amb la finalitat de garantir un bon entorn acústic i lumínic, saludable per a les espècies i les persones, i que alhora permeti destacar-se com un destí turístic sostenible i de qualitat.

Skip to content