Nova incorporació a l’Àrea Tècnica del Consorci

La incorporació permetrà fer un pas més a la consolidació de l’Àrea tècnica del Consorci

Les principals funcions es realitzaran en el marc del projecte de millora d’hàbitats i altres tasques necessàries per la gestió i conservació de l’espai

Enguany comptem amb la incorporació d’un nou tècnic al Consorci, després de la realització d’un procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació temporal per cobrir aquesta plaça.  

El seu nom és Daniel Carrillo Martín, llicenciat en Biologia per la Universitat de Girona i Màster en Ecologia terrestre i Gestió de la Biodiversitat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha col·laborat amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en temes de gestió de biodiversitat, realitzant censos de fauna i inventaris forestals, en consultories ambientals del país, en institucions com l’ICO i ha participat en la  redacció de protocols d’actuació i mostrejos de camp en el marc del projecte LIFE Potamofauna sobre conservació de fauna fluvial d’interès europeu.

La seva tasca al Consorci s’inclourà principalment dins les actuacions vinculades a la millora d’hàbitats i recuperació d’espais oberts, donant suport a l’àrea tècnica en les diferents actuacions relacionades. Les seves funcions aniran des de la redacció de projectes, sol·licituds de subvencions, seguiment d’actuacions a camp, col·laboració amb altres organismes, relació amb agents locals i dinamització de la custòdia del territori i altres que siguin d’interès per a la correcta implantació d’estratègies de conservació a l’espai.

La incorporació d’un perfil tècnic al Consorci, permetrà fer un pas en la consolidació de l’Àrea tècnica de la institució, imprescindible per poder garantir la gestió activa de l’espai natural protegit de l’Alta Garrotxa.  

Skip to content